Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Znanstveno stručni skup “Perspektive prostornog razvoja RH”

  • 25. listopada 2011.
  • Gospodarstvo, Ured župana

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske organizirali su Znanstveno-stručni skup „Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske“, koji se održao u velikoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a na kojoj su u ime vukovarsko-srijemskog župana nazočili njegovi zamjenici Željko Cirba i Mato Golubičić.

U sklopu tematskih cjelina: Republika Hrvatska i Europska unija, gospodarske i socijalne promjene u prostoru, identitet, graditeljsko nasljeđe i zaštita prostora te infrastruktura i prostor, okupljeni znanstvenici i stručnjaci raspravljali su o uvjetima i okolnostima izrade nove Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske.

Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske godine donijeta je 1997. godine.  

Taj je dokument u sklopu raspoloživih mogućnosti usklađen s osnovnim načelima Europske unije. S obzirom na današnju situaciju te aktualne procese EU – bitne dijelove Strategije treba preispitati i novelirati.

Ovaj skup, raspravljajući o perspektivama prostornog razvoja, pokreće izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kao transresornoga dokumenta koji zastupa holistički pristup prostoru kao temeljnom nacionalnom dobru.
Europska je komisija 1999. godine u dokumentu Europske perspektive prostornog razvoja dala neobvezujuća okvirna usmjerenja za sve subjekte s ovlastima u prostornom planiranju. Strateška je namjera stvoriti odmjerenu, održivu, sveobuhvatnu, multisektorsku i usmjerujuću strategiju prostornog razvoja zemalja Europske unije.

Od 2005. godine i početka pregovora, Hrvatska je provela niz korjenitih promjena i uskladila svoje zakonodavstvo i provedbene aktivnosti sa standardima Europske unije u svim područjima obuhvaćenim pravnom stečevinom.

Ispis
Vrh