Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Zaključci Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

  • 20. veljače 2013.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Dana 20. veljače 2013. godine zaprimili smo dopis Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  sljedećeg sadržaja:

„Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na drugoj sjednici održanoj 07. prosinca 2012. godine, donijelo je zaključak kojim se ne može udovoljiti zahtjevima za pomoć iz Državnog proračuna za 2012. godinu, oštećenicima stradalim od elementarnih nepogoda (niskih temperatura i mraza, tuče, oluje i suše) nastalih u tijeku 2012. godine u Republici Hrvatskoj. Pomoć za djelomičnu sanaciju štete daje se samo oštećenicima stradalim od poplave nastale u studenom 2012. godine.“

Kako su Županijska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužna o ovom Zaključku obavijestiti sve gradove/općine podnositelje zahtjeva za pomoć sa svoje županije, to smo i učinili, a radi uvida u problematiku elementarnih nepogoda kako u 2012., tako i u ranijim godinama u prilogu dajemo cjelovite preglede.

Ispis
Vrh