Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Zajedno u najboljim godinama

  • 01. ožujka 2022.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Zajedno u najboljim godinama (1).jpg Zajedno u najboljim godinama (1).jpg
Zajedno u najboljim godinama (1).jpg
fullscreen Zajedno u najboljim godinama (2).jpg Zajedno u najboljim godinama (2).jpg
Zajedno u najboljim godinama (2).jpg
fullscreen Zajedno u najboljim godinama (3).jpg Zajedno u najboljim godinama (3).jpg
Zajedno u najboljim godinama (3).jpg

U prostorijama Gradskog muzeja Vukovar održana je Završna konferencija programa „Zajedno u najboljim godinama“.

Nositelj ovoga projekta je Europski dom Vukovar, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

Projekt je financirana iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u ukupnoj vrijednosti 2.321.549,48 kuna u trajanju od 18 mjeseci( 04.09.2020.-04.03.2022.).

Konferenciju je otvorila voditeljica projekta, ujedno i  izvršna direktorica Europskog doma Vukovar Dijana Antunović Lazić. Ispred Vukovarsko-srijemske županije nazočila je i prigodno se obratila zamjenica pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Andrijana Dujmić.

Predstavljeni su rezultati projekta u kojem je zaposleno 25 žena iz ranjivih skupina s posebnim osvrtom na žene žrtve obiteljskog nasilja, žene s invaliditetom i žene u dobi iznad pedesete godina, najviše srednje stručne spreme na poslovima koji uključuju brigu i skrb za krajnje korisnike, tj. potporu i pomoć u svakodnevnom životu osoba u nepovoljnom položaju s posebnim naglaskom na osobe starije životne dobi. Žene su kroz projekt radile 12 mjeseci. Projektom su obuhvaćene 173 osobe starije životne dobi iz Vukovara i Bršadina, odnosno osobe koje se nalaze u nepovoljnim ekonomskim i sociološkim prilikama, a žive na udaljenim ili teško dostupnim mjestima.

Zaposlenim ženama je kroz projekt omogućena edukacija kako bi povećale svoje kompetencije na tržištu rada, te su ih sve uspješno završile. Kroz program obuke 12 žena je završilo tečaj Engleskog jezika, 6 žena je  završilo tečaj za gerontodomaćice, 6 žena tečaj za računalnog operatera i jedna je žena završila tečaj za pomoćnika u nastavi.

Ispis
Vrh