Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Vukovarsko-srijemska županija potpisala ugovor za projekt unapređenja međunarodne dunavske biciklističke rute „Cycling Danube” sufinanciran iz programa IPA II komponente za prekograničnu suradnju Republika Hrvatska-Srbija

  • 12. siječnja 2011.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj
fullscreen  Vukovarsko-srijemska županija potpisala ugovor za projekt unapređenja međunarodne dunavske biciklističke rute „Cycling Danube” sufinanciran iz programa IPA II komponente za prekograničnu suradnju Republika Hrvatska-Srbija  Vukovarsko-srijemska županija potpisala ugovor za projekt unapređenja međunarodne dunavske biciklističke rute „Cycling Danube” sufinanciran iz programa IPA II komponente za prekograničnu suradnju Republika Hrvatska-Srbija
Vukovarsko-srijemska županija potpisala ugovor za projekt unapređenja međunarodne dunavske biciklističke rute „Cycling Danube” sufinanciran iz programa IPA II komponente za prekograničnu suradnju Republika Hrvatska-Srbija

Vukovarsko-srijemska županija potpisala je 10. siječnja 2011. godine ugovor za provedbu projekta unapređenja međunarodne dunavske biciklističke rute „Cycling Danube” koji se sufinancira iz programa IPA II komponente za prekograničnu suradnju Republika Hrvatska-Srbija.

Projekt je kandidiran na prvi natječaj iz predmetnog programa, a partneri u Hrvatskoj su Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjska županija, dok je vodeći partner u Srbiji Općina Bačka Palanka. Cilj projekta je jačanje rekreativnog cikloturizama u prekograničnoj regiji koji kao jedan od vidova selektivnog turizma u posljednjih nekoliko godina bilježi veliki rast. Uz to projekt će stvoriti određene pretpostavke za unapređenje ciklo-turizma te će kroz niz promotivnih aktivnosti podići atraktivnosti ovog područja.

Međunarodna Ruta Dunav koja u Republici Hrvatskoj prolazi kroz Vukovarsko-srijemsku i Osječko-branjsku županiju dio je međunarodne biciklističe rute EuroVelo 6 - europske biciklističke mreže „European Cycle Route Network” - koja se proteže od Atlantskog oceana do Crnog mora. Tijekom 2005. godine izvršeno je trasiranje Rute Dunav kroz dvije hrvatske županije u dužini od 138 km te postavljanje signalizacije. Ruta kroz Vukovarsko-srijemsku županiju prolazi u dužini od 54 km,  od toga državnom cestom od Vukovara prema Iloku gdje je dozvoljeno prometovanje kako lokalnog tako i tranzitnog, uglavnom teretnog prometa što osobito ugrožava sigurnost biciklista. Stoga bi rezultati ovog projekta prvenstveno trebali doprinijeti unapređenju sigurnosti biciklista, promovirati rekreativni biciklizam među loklanim stanovništvom te na međunarodnoj razini promovirati ovo područje kao cikloturističku regiju što bi doprinijelo razvoju cikloturizma na Ruti Dunav u onoj mjeri koja će kroz razvoj turizma doprinijeti gospodarskom razvoju.

Europska komisija projekt sufinancira u iznosu od 84% ukupne vrijednosti koja iznosi 348.000,00 eura, dok je za provedbu aktivnosti Vukovarsko-srijemske županije ugovoreno 180.000,00 eura. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a aktivnosti će se odvijati na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske županije i Južno-bačkog okruga.

Ispis
Vrh