Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Vukovarsko - srijemska županija osigurala bolje uvjete za rad OŠ Lipovac

  • 12. travnja 2021.
  • Obrazovanje
fullscreen VSŽ osigurala bolje uvijete za rad OŠ Lipovac.jpg VSŽ osigurala bolje uvijete za rad OŠ Lipovac.jpg
VSŽ osigurala bolje uvijete za rad OŠ Lipovac.jpg

Na zadovoljstvo djelatnika škole i učenika, protekle zime započeli su opsežni radovi na obnovi krovišta zgrade OŠ Lipovac. Projektom obnove krovišta riješio se dugogodišnji problem propuštanja vlage na pojedinim dijelovima zgrade. Rekonstrukcija krovišta od 1421 m2 uključila je i izmjenu dotrajale građe i postavljanje novog crijepa. Time je riješen kvalitetni pokrov koji jamči dugogodišnju sigurnost po pitanju zaštite od padalina.

Uz radove na krovu provedena je i sanacija vertikalnih i horizontalnih oluka za odvodnju oborina. Na taj se način eliminiralo probijanje vlage u dijelu zgrade i nekim učionicama, a istim projektom obuhvaćena je i ugradnja novog sustava zaštite od groma te je time riješeno dugogodišnje pitanje tehničke ispravnosti objekta.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije krovišta iznosila je 651.810,21 kuna. Od toga je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiralo iznos od 200.000,00 kuna, dok je Vukovarsko – srijemska županija osigurala ostatak iznosa od 451.810,21 kuna.

Ravnatelj Grgur Jurković zahvalan je Županiji što je i ovoga puta prepoznala važnost kapitalnog ulaganja u zgradu osnovne škole sa ciljem poboljšanja uvjeta za rad svih djelatnika škole. Posebno je istaknuo kako će boravak učenika u školi sada biti sigurniji i ugodniji, a osim toga, u mjestima poput Lipovca, upravo je škola središnje mjesto svih kulturnih događanja, tako da su obnovom krovišta izrazito zadovoljni i mještani Lipovca.

Ispis
Vrh