Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upisi u tijeku!

  • 10. svibnja 2022.
  • Obrazovanje
fullscreen Upisi u tijeku!.jpg Upisi u tijeku!.jpg
Upisi u tijeku!.jpg

🎓Upisni centar u Vinkovcima – online/izvanredni studij!

Više o smjerovima: https://www.bak.hr/hr/studijski-programi

Vukovarsko-srijemska županija sufinancira dio školarine svakom upisniku sa prebivalištem u županiji. Upisi bez državne mature kroz razredbeni ispit.

☎️Kontakt: 098 167 0129 ili rstekl@bak.hr

Ispis
Vrh