Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

U Virovitici održan sastanak dionika izradeprometnog Master plana regije Istočna Hrvatska

  • 23. listopada 2018.
  • Promet i komunikacije, Gospodarstvo, Međunarodna suradnja i regionalni razvoj
fullscreen Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (1).jpg Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (1).jpg
Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (1).jpg
fullscreen Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (2).jpg Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (2).jpg
Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (2).jpg
fullscreen Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (3).jpg Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (3).jpg
Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (3).jpg
fullscreen Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (4).jpg Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (4).jpg
Sastanak dionika izrade prometnog Master plana regije Istočna Hrvatska (4).jpg

Danas je u Virovitici održan sastanak dionika izrade prometnog Master plana za Istočno Hrvatsku regiju na kojemu je potpisan Sporazum o partnerstvu na provedbi projekta„Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska s pripadajućom strateškom procjenom utjecaja na okoliš i njegova integracija s izrađenim masterplanovima ostalih područja koja čine funkcionalnu regiju Istočna Hrvatska".

Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska s pripadajućom strateškom procjenom utjecaja na okoliš i njegova integracija s izrađenim masterplanovima ostalih područja koja čine funkcionalnu regiju Istočna Hrvatska sufinancirat će se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. u okviru Prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost, Investicijskog prioriteta 7ii - Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti te Specifičnog cilja 7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu.

Master plan, koji ima ulogu svojevrsne strategije prometnog razvoja regije, pružit će izravno strateško uporište za financiranje budućih projekata javne - gradske, prigradske i regionalne mobilnosti, budući je njegova uloga analizirati promet na područjima koja međusobno prometno gravitiraju (području funkcionalnih regija), identificirati probleme na tim područjima te generirati mjere, kao moguća rješenja tih problema.

Ispred Vukovarsko-srijemske županije na sastanku su sudjelovale iz Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj pročelnica Zrinka Čobanković i viša savjetnica Helena Valentić. Iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije na sastanku je sudjelovao Goran Koprivnjak.

Ispis
Vrh