Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica

  • 12. veljače 2019.
  • Sport, mladi i demografija
fullscreen U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (1).jpeg U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (1).jpeg
U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (1).jpeg
fullscreen U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (2).jpeg U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (2).jpeg
U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (2).jpeg
fullscreen U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (3).jpeg U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (3).jpeg
U OŠ u Štitaru nastavljen projekt „Grafiti“ i održana prva radionica (3).jpeg

U realizaciju zajedničkog  projekta  Vukovarsko-srijemske županije i Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima pod nazivom "Grafiti u školi" uključio se je UO za sport, mlade i demografiju.

U OŠ u Štitaru održana prva radionica kojoj je prisustvovao v.d.pročelnik UO za sport, mlade i demografiju Kruno Šarić.  Kroz ovaj projekt Odjel  podupire i promiče dječje aktivnosti u školi i zajednici, jer naša djeca su naše najveće blago i njihova kreativnost stvara i našu i njihovu budućnost. Rad sa djecom  je vrijednost i njegova potreba je neupitna.

Inače, projekt je pokrenut prošle godine i zalaganjem zamjenika župana Josipa Dabre u projekt su uključeni naši vinkovački umjetnici Dubravko Mataković i Vladimir Bakarić, kojima je pripao zadatak da na radionicama potaknu djecu na kreativno izražavanje i likovno stvaranje. Sudjelujući i u poticanju  dječjeg kulturnog i umjetničkog stvaralaštva oni otkrivaju neotkrivene talente među njima.

Prva škola u kojoj je projekt pokrenut bila je OŠ u Tovarniku, potom su radionice održane u Komletincima, Drenovcima, Otoku, Županji, Novom Selu, Vođincima, Nijemcima, Gunji i Trpinji.

Najbolje dječje radove planira se izdati u "Zborniku dječjih radova“, a konačni cilj cijelog projekta dobio bi svoj epilog u pokretanju i održavanju 1. Vinkovačkog festivala dječje književnosti „Grafiti“.

Ispis
Vrh