Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Terenske radionice Mladih čuvara prirode

  • 16. svibnja 2018.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Terenske radionice Mladih čuvara prirode Terenske radionice Mladih čuvara prirode
Terenske radionice Mladih čuvara prirode

Program edukacije Mladih čuvara prirode, kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije u fazi je terenskih radionica. Ove godine se Program obuke Mladih čuvara prirode odvija pod okriljem Projekta „SeNs Wetlands“ HR-RS135 Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020. Terenske radionice su upriličene u trajanju od četiri dana na prostoru Tompojevačkih ritova i obuhvaćaju praktičnu edukaciju o biološkoj raznolikosti koja nas okružuje a posebno je bogata na odabranom lokalitetu. U terenskim radionicama  sudjeluju učenici petih i šestih razreda  osnovne škole Lovas, Negoslavci, Mitnica iz Vukovara, Borovo, S. Glavaševića iz Vukovara, Šarengrad, Ilok, Čakovci, N. Andrića i J. Matoša iz Vukovara. Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja biološke raznolikosti  kroz teoretske i praktične edukacije učeničke populacije, ima za osnovni cilj mlade generacije naučiti cijeniti biološku raznolikost naše županije  te osnovne pojmove i pravila ponašanja u prirodi.

Ispis
Vrh