Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sufinanciranje tretiranja komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije

  • 16. srpnja 2021.
  • Ostalo
fullscreen Sufinanciranje tretiranja komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije.jpg Sufinanciranje tretiranja komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije.jpg
Sufinanciranje tretiranja komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije.jpg

Na današnjoj 69. sjednici Vlada Republike Hrvatske, a sukladno upućenoj zamolbi Vukovarsko-srijemske županije za pomoć za provođenje mjera dezinsekcije komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije, Vlada RH donijela je odluku i u tu svrhu odobrila financijska sredstva u iznosu 2 milijuna kuna.

Ovim putem upućujemo zahvalu Vladi RH na čelu s predsjednikom Vlade mr.sc. Andrejom Plenkovićem na odobrenim sredstvima za suzbijanje komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije. Dobivena sredstva bit će raspoređena jedinicama lokalne samouprave uvažavajući dosada poduzete aktivnosti u tretiranju komarca i potencijalnim ugrozama od povećanja brojnosti komaraca

na pojedinim područjima, a u skladu sa izdanim preporukama u okviru izvješća o stanju i brojnosti komaraca na području VSŽ Odjela za biologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te drugih ovlaštenih tijela za provođenje monitoringa.

Provođenjem mjera dezinsekcije komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije svakako će se poboljšati kvaliteta života na ovom području, a zasigurno će se umanjiti rizik i izgledi za pojavom i prijenosom virusa kao javnozdravstvenog problema.

Ispis
Vrh