Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sudjelovanje na radionici "Suradnja nadležnih tijela – praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka u području gospodarenja otpadom"

  • 20. veljače 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka u području gospodarenja otpadom Praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka u području gospodarenja otpadom
Praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka u području gospodarenja otpadom

Dana 20. veljače 2014. godine u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša organizirana je radionica "Suradnja nadležnih tijela – praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka u području gospodarenja otpadom" u sklopu projekta IPA 2011 Multi-beneficiary Statistical Cooperation Programme, komponenta 14 – Statistika otpada. Radionica je prvenstveno namijenjena predstavnicima županija i grada Zagreba.

Glavna tema održane radionice su obveze prema propisima iz područja gospodarenja otpadom, posebno vezano za praćenje komunalnog i biorazgradivog otpada, te prezentiranje statusa i novosti vezanih uz poslove vođenja Registra onečišćavanja okoliša (ROO).

Cilj radionice bio je informiranje predstavnike županija i grada Zagreba o provedbi projekta i drugih aktivnosti koje provode nadležna tijela u području gospodarenja otpadom, razmatranje mogućnosti za unapređivanje suradnje pojedinih nadležnih tijela na području gospodarenja otpadom s ciljem efikasnijeg praćenja provedbe propisa, jačanja kapaciteta institucija koje proizvode statistike kao i unaprjeđivanje u osiguravanju točnih, pravovremenih podataka usklađenih sa zahtjevima EU propisa za pojedina područja.

Na radionici  bili su nazočni predstavnici nadležnih tijela za zaštitu okoliša iz Vukovarsko srijemske županije – Upravnog  odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Savo Borjanić, savjetnik za zaštitu okoliša,  te Mirjana Prkačin, viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i prirode.

Ispis
Vrh