Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sudjelovanje na radionici " Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini "

  • 20. veljače 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Dana 19. i 20. veljače 2014. godine održana je regionalna radionica "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini" financiranog u sklopu IPA Programa Europske unije za RH, za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije.

Radionica je primarno namijenjena nadležnim tijelima za provedbu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini, ovlaštenicima za izradu strateških studija te nevladinim udrugama.

Predstavnici SEA tima za Republiku Hrvatsku; Jiri Dusik, voditelj tima i SPUO stručnjak iz Češke, Martin Smutny, stručnjak za izgradnju SPUO institucija i edukaciju iz Češke, Konard Kiš i Ivana Šarić, kao predstavnici ovlaštenika, te Matej Majdenić i Natalija Čengić Zglavnik, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, nazočnima su održali prezentacije s ciljem savjetovanja kod odlučivanja o potrebi strateške procjene (screening) te definiranju sadržaja strateške studije (scoping).

Istaknuta je obveza primjene SPUO za sljedeće strategije, planove i programe:

  • Strategije planove i programe, uključujući njihove značajne izmjene i dopune koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini za velike gradove, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom te vodnog gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš
  • Strategije planove i programe čija se provedba financira iz sredstava Europske unije
  • Strategije planove i programe koji imaju utjecaj na ekološku mrežu
  • Strategije planove i programe za koje se može pretpostaviti značajan kumulativan utjecaj na okoliš
  • Strategije planove i programe koji se donose na lokalnoj razini može se provesti strateška procjena utjecaja na okoliš

Na dvodnevnoj radionici bili su nazočni predstavnici nadležnih tijela za zaštitu okoliša i provedbu postupaka strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš na regionalnoj i lokalnoj iz Vukovarsko-srijemske županije – Upravnog  odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša: Nataša Radojčić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode i Goran Lazarević, Viši referent za prostorno uređenje, te Mirjana Prkačin, viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i prirode (bila nazočna prvi dan radionice).

Ispis
Vrh