Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"

  • 22. studenog 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom" Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"
Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"
fullscreen Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom" Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"
Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"

U Zagrebu u Hrvatskoj gospodarskoj komori je održana 18 radionica od predviđenih 20 radionica u trajanju od dva dana na kojima je uvodno predavanje održala Tena Petrović, asistentica na projektu, kao i ostala predavanja prema predviđenom programu radionice održali su: Frank Farell – voditelj projekta, Jan Štejfa – ekspert na projektu, Mario Pokrivač iz Dvocut d.o.o. te ostali predavači.

U okviru provedbe IPA 2009. projekta "Osnivanje centara za provedbu direktive o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja na regionalnoj razini u Hrvatskoj", projekt koji provodi SAFAGE, u konzorciju sa Prospect C&S i Witteween+Bos. koji je financiran iz sredstava EU. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, te ostali korisnici: Agencija zaštite okoliša i Hrvatska gospodarska komora.

Cilj projekta je razvoj hrvatskih kapaciteta, prvenstveno industrijskog sektora za primjenu Direktive 2008/1/EC o "integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja" (Integrated Pollution Prevention and Control) koja je transponirana u Hrvatsko zakonodavstvo. Primarni cilj je pomoć industriji, kao i dionicima (regionalne i lokalne samouprave, nevladine organizacije, Agencije za zaštitu okoliša, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode) uključenima u primjenu procesa utvrđivanja i provedbe objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Cilj objedinjenih uvjeta zaštite okoliša je sprječavanje emisija u zrak, vodu ili tlo gdje je god to moguće uzimajući u obzir gospodarenje otpadom, a gdje nije moguće, nastojati minimizirati emisije kako bi se postigla razina zaštita okoliša u cjelini. Kako bi se postigao ovaj cilj objedinjenih uvjeta zaštite okoliša zahtijevaju upotrebu najboljih raspoloživih tehnika ("Best Available Techniques"-BAT).

Očekivani rezultati projekta: Osnivanje 5 regionalnih IPPC centara s predloženim modelom rada.

Radionici su bili nazočni oko 70 sudionika, a među njima je bila nazočna prvi dan, predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nataša Radojčić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša.

Ispis
Vrh