Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sudjelovanje na "LIFE regionalnoj radionici"

  • 09. lipnja 2016.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (1).JPG Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (1).JPG
Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (1).JPG
fullscreen Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (2).JPG Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (2).JPG
Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (2).JPG
fullscreen Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (3).JPG Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (3).JPG
Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (3).JPG
fullscreen Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (4).JPG Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (4).JPG
Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (4).JPG
fullscreen Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (5).JPG Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (5).JPG
Sudjelovanje na LIFE regionalnoj radionici (5).JPG

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao nacionalne kontakt točke organizirana je "Life regionalna radionica" koja je održana u Osijeku. Na radionici su sudionici upoznati sa programskim područjima te načinom financiranja projekata iz zaštite okoliša i prirode iz programa LIFE. LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

LIFE program ima za cilj doprinijeti održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti. 

LIFE je započeo još 1992. (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 i LIFE+: 2007-2013) od kada je sufinancirano 4.171 projekata za zaštitu okoliša i klime s otprilike 3,4 milijardi eura. Okoliš i Klimatske aktivnosti za programsko razdoblje 2014. – 2020. je osiguran budžet u iznosu od 3,46 milijarde eura.

Potprogram OKOLIŠ ima tri prioritetna područja:

Okoliš i učinkovitost resursa (demonstracijski; pilot)

Priroda i biološka raznolikost (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
Upravljanjem okolišem (Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija)

Potprogram KLIMATSKE AKTIVNOSTI ima tri prioritetna područja:

Ublažavanje klimatskih promjena (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
Prilagodba klimatskih promjenama (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
Upravljanje i informacije na području klime(Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija)

Ukupni proračun namijenjen financiranju projekata iz potprograma Okoliš je 1.1 milijarda Eura, a za potprogram Klimatske aktivnosti 0,36 milijuna Eura

Za vrijeme trajanja prvog višegodišnjeg programa rada (2014 -2017), najviša stope EU sufinanciranja je 60% prihvatljivih troškova, osim za prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ gdje je moguće i do 75% za projekte koji se bave prioritetnim staništima ili vrstama u svrhu provedbe Direktive 92/43/EEZ ili vrstama ptica koje prioritetom za financiranje smatra Odbor za prilagođavanje tehničkom i znanstvenom napretku.

Na radionici je bilo 50 sudionika. Ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Nataša Radojčić, univ.spec.oecol., voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode je bila nazočna na regionalnoj radionici.

Ispis
Vrh