Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sastanak projektnih partnera

  • 23. studenog 2018.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Sastanak projektnih partnera.jpg Sastanak projektnih partnera.jpg
Sastanak projektnih partnera.jpg

Šesti sastanak projektnih partnera projekta „SeNs Wetlands“, koji se financira iz   Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020., održan je u prostorijama fakulteta Tehničkih nauka iz Novog Sada. Okupio je timove svih projektnih partnera a Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije predstavljali su Pavao Dragičević i Mario Raguž, koji je ujedno i voditelj projekta. Predstavljene su pojedinačne aktivnosti obavljene u posljednjem izvještajnom periodu i poteškoće nastale tijekom provedbe. Budući da je glavna aktivnost  projekta postavljanje aktivne senzorske monitoring mreže radi procjene zaštite okoline i korištenja močvarnih i ostalih površinskih voda na prostoru Tompojevačkih ritova, prvi konkretni rezultati uzorkovanja predviđeni su u sljedećem projektnom periodu. Početni rezultati nisu mjerodavni  jer je potreban veći uzorak i dulji vremenski period korištenja. Na osnovu dobivenih podataka, biti će organizirano upoznavanje javnosti, posebice lokalnog stanovništva o kvaliteti podzemnih i površinskih voda na ispitivanom području.  Sigurno je da neposredna blizina poljoprivrednih površina pospješuje zagađenost vode toksičnim aktivnim tvarima, koje su ujedno u većini slučajeva i  bioakumulacijske i neragradljive u prirodi.

Ispis
Vrh