Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sastanak o projektima energetske učinkovitosti

  • 08. rujna 2021.
  • Energetika
fullscreen Sastanak o projektima energetske učinkovitosti.jpg Sastanak o projektima energetske učinkovitosti.jpg
Sastanak o projektima energetske učinkovitosti.jpg

Zamjenik župana Srđan Jeremić održao je sastanak s predstavnicima županijske tvrtke Eko-sustav d.o.o. za energetsku učinkovitost direktorom Josipom Đukićem i Ljubomirom Ajdukovićem, iz odjela za marketing i prodaju.

Na sastanku su predstavljene mogućnosti realizacije projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kako za fizičke osobe tako i za javne ustanove koje su u nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Direktor Đukić predstavio je sve mogućnosti i benefite koji se postižu ulaganjem u OIE i energetsku učinkovitost.

Poseban naglasak je na izravne financijske uštede, zaštitu okoliša te mogućnost sufinanciranja navedenih projekata kroz Javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te druge izvore.

Osim toga, zaključeno je kako implementacija navedenih projekata ima utjecaja i na demografsku komponentu u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Zamjenik Jeremić pozdravlja inicijativu i rad tvrtke Eko-sustav d.o.o. te će dati svoj doprinos u povezivanju sa  JLS u realizaciji projekata koji se tiču energetske učinkovitosti i OIE.

Ispis
Vrh