Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Radovi na parku u Iloku

  • 26. studenog 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Radovi na parku u Iloku Radovi na parku u Iloku
Radovi na parku u Iloku
fullscreen Radovi na parku u Iloku Radovi na parku u Iloku
Radovi na parku u Iloku
fullscreen Radovi na parku u Iloku Radovi na parku u Iloku
Radovi na parku u Iloku

Park u Iloku zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture još 1973. godine, kao prostor velikog i bogatog kulturno-povijesnog značenja za grad Ilok i prostor današnje Vukovarsko-srijemske županije. Park je ubilježen u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode i nalazi se pod ingerencijom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije.

U okviru provedbe projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“, Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba je započeo arheološka iskapanja objekta iločke citadele u području Iločkog perivoja. Naime, kako bi se i dalje nastavili radovi arheoloških istraživanja, a u cilju otkrivanja danas nepoznatih prostorija turskoga hamama. Hrvatski restauratorski zavod je podnio Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša zahtjev za ishođenje rješenja o dopuštenju za provedbu arheoloških istraživanja i uklanjanje stabla brijesta u prostoru perivoja u Iloku.

Na očevidu je utvrđeno činjenično stanje te je sačinjena i potrebna fotodokumentacija,  nazočni na očevidu su bili predstavnici Vukovarsko srijemske županije iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nataša Radojčić, Voditeljica odsjeka za okoliš, Jela Beljo, referent za prostorno uređenje i predstavnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Mario Raguž, stručni suradnik. Hrvatski restauratorski zavod je ishodio rješenje u kojem se dopušta uklanjanje stabla brijesta, ali uz uvjet o poduzimanju kompenzacijskih mjera kroz provedbu sadnje dvije nove sadnice stabla brijesta na primjerenim lokacijama u perivoju u Iloku uz prethodni dogovor sa stručnim djelatnicima iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ za odabir lokacije za sadnju sadnica kao i provođenje nadzora.

Ispis
Vrh