Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Radionica za upravljanjem NATURA 2000 područjima

  • 20. ožujka 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (10).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (10).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (10).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (1).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (1).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (1).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (2).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (2).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (2).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (3).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (3).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (3).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (4).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (4).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (4).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (5).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (5).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (5).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (6).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (6).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (6).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (7).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (7).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (7).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (8).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (8).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (8).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (9).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (9).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (9).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (11).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (11).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (11).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (12).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (12).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (12).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (13).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (13).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (13).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (14).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (14).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (14).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (15).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (15).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (15).jpg
fullscreen Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (16).jpg Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (16).jpg
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom (16).jpg

Europska komisija, TAIEX (Jedinica za tehničku pomoć i razmjenu informacija), u okviru Opće Uprave za Proširenje je odobrila financiranje i  organiziranje  druge radionice u Hrvatskoj koja je inače sastavni dio provedbe regionalnog trening programa za zaštitu okoliša i prirode, a ujedno i  jedna od zadaća regionalnog trener stručnjaka za zaštitu okoliša i prirode ispred Vukovarsko-srijemske županije Nataše Radojčić, voditeljice Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Na radionici je bio nazočan i zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Željko Cirba, pozdravio je govornike, te u svom govoru zamjenik župana se osvrnuo na značaj očuvanja zaštite prirode te kroz kvalitetan način upravljanja prirodnim resursima sa kojima županija raspolaže, a to su Spačvanske šume i pašnjaci kroz NATURA područje planira se postići ravnomjeran  razvoj gospodarstva, a istovremeno ne narušavati značajne prirodne resurse te na taj način postići održivi razvitak, stoga je ova radionica i veliki doprinos u edukaciji svih sudionika radionice te primjeni znanja u praksi.

Cilj radionice za upravljanje zaštićenim područjima NATURA 2000 je upoznati sudionike sa relevantnim zakonodavstvom Europske Unije, a koja se odnose na područje zaštite prirode za koja su nadležna nacionalna i regionalna tijela za područje zaštite prirode sa naglaskom na praktično upravljanje NATURA 2000.

S tim u svezi je pokriveno slijedeće zakonodavstvo na radionici:  Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, kao i Direktiva o zaštiti divljih ptica koje su transponirane u novi Zakon o zaštiti prirode koji je usvojen tijekom prošle godine.

Na radionici su EU govornici prezentirali najbolju praksu EU u provedbi direktiva EU za područje zaštite prirode kao i kvalitetnog upravljanja NATURA 2000 područjem, Dr.sc. Helen Lindal iz Agencije za zaštitu okoliša Švedske, Dr.sc. Kej Gedeon iz Agencije za zaštitu okoliša iz Njemačke, Fatori Umberto iz Italije. Također, na radionici su održali prezentacije i lokalni govornici Mr.sc. Josip Hren, načelnik iz Uprave za zaštitu prirode iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode i  Dr.sc. Petra Lunko, znanstvena savjetnica iz Državni zavod za zaštitu prirode prezentacije koje su se odnosile na postupke prethodne procjene prihvatljivosti ekološke mreže kao i provođenja procedura u području Natura 2000 u Hrvatskoj.

Ciljane skupine, odnosno sudionici su predstavnici iz regionalne samouprave (upravnih odjela koji se bave zaštitom okoliša i prirode), javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima, inspekcija zaštite prirode, Hrvatske šume, Hrvatske vode, razvojne agencije, ovlaštenici za izradu dokumentacije iz zaštite prirode i okoliša, obrazovne institucije, nevladine organizacije.

Radionica je imala interaktivni pristup održana je panel rasprava između sudionika i stručnjaka.

Radni jezik radionice je hrvatski, bilo je osigurano simultano prevođenje sa hrvatskog-engleski i engleskog-hrvatski jezik.

Na radionici je bilo nazočno 70 sudionika. Ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osim organizatorice radionice Nataše Radojčić, voditeljice Odsjeka za zaštitu i prirode bili su nazočni, Vesna Brčić, pomoćnica pročelnice, Krešimir Jakumetović, savjetnik za prostorno uređenje i gradnju, Savo Borjanić, savjetnik za zaštitu okoliša, Mirjana Prkačin, viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i prirode, Goran Lazarević, viši referent za prostorno uređenje i gradnju i Antonija Pavković, viši referent.

Ispis
Vrh