Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Prvi krug natječaja IPARD programa za Mjere 301 i 302

  • 07. prosinca 2010.
  • Ostalo

Počinje  prvi krug natječaja IPARD programa za mjere 301 i 302:


1. Natječaj za Mjeru 301 IPARD programa – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“


Sredstvima iz IPARD programa u sklopu ove mjere, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika) mogu ostvariti potporu za ulaganja u sektoru kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalnih nerazvrstanih cesta, toplana na biomasu i protupožarnih cesta.
Maksimalni iznos potpore je do 100% od ukupno prihvatljivih ulaganja, odnosno kod sektora lokalnih nerazvrstanih cesta i protupožarnih cesta povrat može iznositi do 3 milijuna kuna, a kod sektora kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda i toplana na biomasu do 7 milijuna kuna.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku, Vodiču za korisnike te Vodiču za postupak javne nabave koji su dostupni na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010 godine od kada i teče rok za slanje prijava, zaključno  s 31. siječnja 2011. godine. 

 

1. Natječaj za Mjeru 302 IPARD programa – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“


S raspisivanjem natječaja potencijalni će korisnici moći ostvariti potporu za ulaganja unutar sektora: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, uslužne djelatnosti u ruralnom području, pogoni za preradu na farmama , proizvodnja gljiva i obnovljivi izvori energije.
Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe (mikro poduzetnici), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom vlasništvu ili sa do 25%  državnog vlasništva, vlasništva jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave i/ili grada Zagreba.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR (oko 1,09 milijuna kuna), osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje iznosi 675.000 EUR (oko 5 milijuna kuna). Potpora iznosi do 50% od tog iznosa.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010. godine, a rok za zaprimanje prijava je od 03.01.2011. do 31.3.2011.

Ispis
Vrh