Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Projekt Autobus „Čudesna šuma“

  • 30. ožujka 2010.
  • Ostalo
fullscreen Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (1).jpg Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (1).jpg
Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (1).jpg
fullscreen Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (2).jpg Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (2).jpg
Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (2).jpg
fullscreen Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (3).jpg Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (3).jpg
Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (3).jpg
fullscreen Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (4).jpg Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (4).jpg
Projekt Autobus „Čudesna šuma“ (4).jpg

Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodi Projekt Autobus „Čudesna šuma" u kontinuitetu protekle četiri godine. U realizaciji provedbe Projekta ove godine uključen je i Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije. Projekt je osmišljen s ciljem pružanja novih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece iz ruralnih područja i područja od posebne državne skrbi. Kroz sadržaje koje Projekt nudi djeci predškolske i školske dobi omogućava se razvoj stvaralačkih i kreativnih sposobnosti.

Kroz sadržaje Projekta Autobus „Čudesna šuma", pod vodstvom stručnih osoba Obiteljskog centra Vukovarsko-srijemske županije djeca u opuštenom ozračju, kroz igru i radionice, razvijaju svoje socijalne vještine - toleranciju, strpljivost, poštivanje pravila, uvažavanje različitosti, poštivanje tuđeg mišljenja, postizanje dogovora i nenasilno rješavanje sukoba; razvijaju komunikacijske vještine; likovno i glazbeno se izražavaju te usvajaju i druga znanja i vještine. Autobus je opremljen informatičkom opremom kojom se djeca, kroz igru, uče koristiti. Također autobus je opremljen i raznim didaktičkim igračkama te društvenim igrama. Navedena oprema omogućuje organiziranje niza kreativnih, glazbenih, likovnih, literarnih i informatičkih radionica.

            Svrha provedbe Projekta sadržana je u mjerama:

Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 22. ožujka 2006. godine, čiji su nositelj i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koje se odnose na: organiziranje brojnih i kvalitetnih kulturnih sadržaja dostupnih djeci, ponajprije novih oblika aktivnosti iz područja likovne, glazbene i dramske umjetnosti, poticanje djece na socijalizaciju, širenje znanja, stvaralačko izražavanje i djelovanje, aktivni odmor i razonodu i na osiguravanje prostora za provedbu programskih sadržaja djece u slobodnom vremenu čije financiranje je osigurano iz sredstava proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zajedno s ostalim partnerima u provedbi;

Nacionalne obiteljske politike koja naglašava potrebu znatno veće uloge države, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva  u kreiranju usluga za djecu čija je zaštitna, socijalizacijska i obrazovna uloga od izuzetne važnosti u razvoju djece i Programa aktivnosti za sprječavanje nasilja medu djecom i mladima/Protokol o postupanju u slučaju nasilja medu djecom i mladima, usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 25. veljače 2004. godine, kojim su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužene osigurati primjereni prostor za provedbu programa igraonica za djecu i aktivnosti organiziranog provođenja slobodnog vremena djece i mladih, te u skladu s mogućnostima sudjelovati u njihovom financiranju.

Ciljevi provedbe Projekta su: razvijanje (širenje) usluga namijenjenih obiteljima s prioritetom za područja od posebne državne skrbi i ruralna područja, te područja s velikim brojem djece; dostupnost sadržaja i programa usmjerenih djeci iz ruralnih područja, područja od posebne državne skrbi te područja s manjim brojem odgojno-obrazovnih ustanova; poticanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da ustroje programe predškolskog odgoja te da osmisle sadržaje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena učenika u osnovnim školama te ostvarivanje prava svakog djeteta da u potpunosti razvije svoje potencijale, kao i prava na slobodno vrijeme, igru i razonodu.

Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije izradio je plan i program provedbe Projekta na području Županije, te se Projekt uspješno i na radost roditelja i djece predškolske i osnovnoškolske dobi provodio od 8. do 26. ožujka u općinama Tompojevci, Bogdanovci i Tovarnik, te pripadajućim naseljima spomenutih općina. Nastavak Projekta uslijed će tijekom mjeseca listopada i studenoga ove godine.

Ispis
Vrh