Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Projekt ABCDE Posavina

  • 29. veljače 2012.
  • Energetika, Gospodarstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
fullscreen Projekt ABCDE Posavina (1).jpg Projekt ABCDE Posavina (1).jpg
Projekt ABCDE Posavina (1).jpg
fullscreen Projekt ABCDE Posavina (2).jpg Projekt ABCDE Posavina (2).jpg
Projekt ABCDE Posavina (2).jpg

U Vinkovcima je danas održana radionica za lokalne vlasti o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije.

Za razliku od tradicionalnog energetskog planiranja, korištenje obnovljivih izora energije (OIE) usmjerava energetsko planiranje s centraliziranih, nacionalnih projekata prema lokalnim zajednicama s energetskim projektima regionalnog odnosno lokalnog značaja. Korištenjem biomase pruža se mogućnost ostvarivanja pozitivnih socio-ekonomskih učinaka te pozitivnih učinaka za okoliš.

Izvori poljoprivredne biomase koja se koristi u energetske svrhe su otpad i ostaci iz poljoprivredne proizvodnje te energetski usjevi. Glavni oblici iskorištavanja biomase su proizvodnja bioplina, biodizela i bioetanola. Bioplin se može koristiti za proizvodnju električne energije i topline, kao i za proizvodnju biometana koji se može koristiti kao pogonsko gorivo ili injektirati u mrežu prirodnog plina. Biodizel i bioetanol se koriste kao pogonsko gorivo za motorna vozila. Mogu se koristiti kao čisto gorivo, no radi tehničkih razloga najčešće umiješavaju u fosilna goriva. Drvenasta biomasa, npr. ostaci iz voćarstva, primarno se koriste za proizvodnju električne energije i topline.   

U cilju održivog korištenja prirodnih resursa i promoviranja OIE potrebno je energetsko iskorištavanje poljoprivredne biomase uskladiti s drugim politikama, prije svega proizvodnjom hrane, kako bi se ostvarile prednosti vezane uz diversifikaciju ruralne proizvodnje i zaštitu okoliša.

Projekt ABCDE Posavina (eng. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007 - 2013. U projektu sudjeluju Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Institut za genetičke resurse Sveučilišta u Banjoj Luci (IGR), kao nositelji projekta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini,  te Vukovarsko-srijemska županija, Brčko distrikt te općine Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac i Šamac kao partneri na projektu. Provedba je započela 1. ožujka 2011. godine, a aktivnosti na projektu će trajati 24 mjeseca.

Fokus projekta ABCDE Posavina je promocija energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini. Ciljana regija obuhvaća Vukovarsko-srijemsku županiju, Distrikt Brčko te općine Šamac, Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac.

Projekt ima četiri specifična cilja:

  • Analiza potencijala za korištenje poljoprivredne biomase u regiji
  • Uključivanje iskorištavanja poljoprivredne biomase u regionalne/lokalne razvojne planove
  • Edukacija poljoprivrednika
  • Promocija korištenja energije biomase s ciljem održivog razvoja

Primarne ciljane skupine projekta su regionalna i lokalna uprava i samouprava, poljoprivrednici, poljoprivredne srednjoškolske ustanove u regiji te potencijalni investitori za koje će biti pripremljeni raznovrsni materijali te organizirane radionice i promotivna događanja.

Ispis
Vrh