Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Program razvoja cikloturizma u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  • 16. lipnja 2020.
  • Turizam i kultura
fullscreen Program razvoja cikloturizma u VSŽ (1).jpg Program razvoja cikloturizma u VSŽ (1).jpg
Program razvoja cikloturizma u VSŽ (1).jpg
fullscreen Program razvoja cikloturizma u VSŽ (2).jpg Program razvoja cikloturizma u VSŽ (2).jpg
Program razvoja cikloturizma u VSŽ (2).jpg
fullscreen Program razvoja cikloturizma u VSŽ (3).jpg Program razvoja cikloturizma u VSŽ (3).jpg
Program razvoja cikloturizma u VSŽ (3).jpg
fullscreen Program razvoja cikloturizma u VSŽ (4).jpg Program razvoja cikloturizma u VSŽ (4).jpg
Program razvoja cikloturizma u VSŽ (4).jpg

Ispred Muzeja vučedolske kulture u Vukovaru je danas održana press konferencija na kojoj su predstavljene realizirane aktivnosti putem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu, započetog u 2017. godini. Ukupna vrijednost realiziranog projekta iznosi 493.603,00 kuna. Od toga je Ministarstvo turizma sudjelovalo sa sufinanciranjem u iznosu od 355.300 kuna bespovratnih sredstava, a ostatak sredstava osigurala je Vukovarsko-srijemska županija.

U ovoj godini provedbe projekta postavljeno je 5 smart odmorišta (Vrbanja, Privlaka, Drenovci, Nuštar i Županja), 3 odmorišta za cikloturiste (Vukovar, Ilok, Šumanovci), brojač biciklističkog prometa u Iloku i vidikovac u Šarengradu. Označena je nova off road ruta „Put Vinograda“, te su izrađena i dva prometna elaborata za buduće biciklističke rute na području Vukovara i Cvelferije.  

Župan Božo Galić je na konferenciji istaknuo: -„Turizam je jedna od naših strateških grana uz poljoprivredu, drvni sektor te obnovljive izvore energije. Turizam je taj koji u našoj ukupnoj strategiji razvojnu ulogu. Uz našu kulturnu baštinu koja je izuzetno bogata, na prostoru između Dunava i Save ima kvalitetnih šuma, lovišta te je povezivanje Županje, Vinkovaca, Vukovara, Iloka biciklističkim stazama, izgradnjom biciklističke infrastrukture  i razvoj cikloturizma jedan od temelja razvoja našeg turizma. Potencijal je velik, a koristeći Europske fondove izgraditi ćemo infrastrukturu, isprojektirati staze potrebne za razvoj cikloturizma.“

Pročelnica Marija Budimir je rekla: -„U prošloj godini odradili smo nekoliko stvari. To je pet biciklističkih stanica, jedan vidikovac koji se nalazi u Šarengradu te tri krasna biciklistička odmorišta. Jedno odmorište je u šumi Šumanovci, jedno u gradu Vukovaru i jedno je u gradu Iloku. Tu je i nekoliko prometnih elaborata koji su temelj za daljnji razvoj sa oznakama i rutom koja se nalazi i na aplikaciji „Vison One“ koju naši biciklisti mogu preuzeti i voziti se našim stazama. Sada se nalazimo na jednoj od tih lokacija, to je „Put vinograd“, ruta prema Iloku. Znate da se u Vukovarsko-srijemskoj županiji prolazi ruta EuroVelo 6. Kako je prema Iloku cesta dosta opasna, promet je gust, voze kamioni te nije baš prilagođena cikloturistima, došli smo na ideju da u suradnji sa Koordinacijskim tijelom za razvoj cikloturizma Hrvatske da napravimo jednu off-road rutu, a to je upravo ova ruta „Put vinograda“ koja prolazi pored našeg Muzeja vučedolske kulture i vodi sve do Šarengrada. Na ovoj karti koju poslije možete pogledati imamo označenu tu rutu. Cijela ruta vodi kroz prirodu, kroz vinograde, kroz naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i kraj Muzeja vučedolske kulture. Između ostalog u elaboratu smo označili i jednu rutu koja je osim što je biciklistička ona je i pješačka i konjička ruta. Nalazi se na području Cvelferije. Nadamo se da ćemo sa ovim poboljšanjem našim cikloturistima moći ponuditi više i pokazati ljepote naše županije.“

Govoreći kako ima još planova za razvoj cikloturizma koji je sastavni dio kontinentalnog turizma, navela je kako postoje planovi ali sve ovisi o sredstvima koji se očekuju od Ministarstva turizma.

-„Voljeli bismo nastaviti taj projekt jer je to nešto što se razvija,  tu vidimo budućnost jer ovaj oblik turizma postaje sve popularniji. Zanimljiv podatak je kako obični turisti troše oko 15 EUR dnevno, dok cikloturisti troše oko 50 EUR dnevno. Isto tako, podatak iz 2013. godine, govori kako u Europi ima blizu 60 milijuna cikloturista koji kolaju Europom u takvom obliku turizma. Znači, taj turizam je nešto što je još u razvoju, jedna od novijih grana turizma. Mislimo kako je naša država vrlo pogodna za taj oblik turizma, ne samo zbog prirode već i zbog cjelokupne ponude koja uključuje gastro i kulturnu ponudu. Naša županija je bogata brojnim događanjima i znamenitostima. Imamo što pokazati!“ – rekla je Budimir.

Navela je i nekoliko biciklističkih ruta u našoj županiji te je istaknula: -„Ruta „Sava“ je uz Županju, tu je i ruta „Srijem“. Ruta „EuroVelo 6“ nam je najznačajnija ruta zato što nam putem ove rute dolaze cikloturisti iz inozemstva. Očekujemo da lokalne rute koriste cikloturisti koji dolaze na vikend na dnevnoj bazi a to su naši turisti, npr. iz Osijeka, iz Zagreba. Te rute nisu namijenjene samo cikloturistima koji dolaze iz Europe već i našem lokalnom stanovništvu.“

Tom prigodom predstavljen je jedan zanimljivi ugostiteljski objekt - Horse box, koji je dobio i nagradu Suncokret ruralnog turizmu za inovativnost, te je proečelnica navela: -Horse box“ koji je ovdje u pozadini, koji smo danas stavili na ovu rutu je samo jedan od sadržaja koji nudimo našoj županiji i u suradnji sa Konjičkim klubom „Eohippus“. Uslugu „Horse Box“ nudi jedna mlada obitelj koja je kroz određene natječaje s nama došla na tu ideju. Mi podržavamo sve inovativne ideje, pogotovo u turizmu, jer kao što sam i rekla osim biciklističke rute ovo je i pješačka ruta i konjička ruta, a konjički turizam je isto nešto što je u povojima u našoj županiji. Mi mislimo da je svaka ponuda dobrodošla.“

Ispis
Vrh