Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Predstavljena studijska analiza biciklističke rute Dunav

  • 12. listopada 2012.
  • Turizam i kultura

U Vinkovcima je danas predstavljena „Studijska analiza i idejno rješenje biciklističke rute Dunav“ koja predviđa razvoj Dunavske rute uz državnu cestu D213, D519 i D2, u dužini od 84 km kroz Osječko – baranjsku županiju i 54 km kroz Vukovarsko – srijemsku županiju (od granice Mađarske na Udvaru do granice sa Srbijom u Iloku). Njome su stvoreni preduvjeti za učestalije korištenje bicikla, stvaranje novih prometnih vrijednosti, očuvanje okoliša kroz smanjenje CO2, sigurnost biciklista u prometu i drugo. Izgradnjom biciklističkih staza povećao bi se broj turista koji dolaze ili prolaze kroz regiju, a na taj način bi se poboljšala i kvaliteta življenja lokalnog stanovništva te bi se doprinijelo razvoju regije. Studija je temelj za buduću fizičku izgradnju biciklističkih staza.

Projekt “Unaprjeđenje međunarodne biciklističke rute Dunav – Cycling Danube”  završen je 09. srpnja 2012., a financiran je u sklopu programa Europske unije IPA II komponenta za prekograničnu suradnju Hrvatska – Srbija.

Biciklistička ruta Dunav obuhvaćena ovim projektom dio je međunarodne biciklističke rute EuroVelo 6 – mreže europskih biciklističkih staza koja se sastoji od 12 biciklističkih ruta diljem Europe.

Cilj ovog projekta je razvoj rekreativnog turizma u istočnoj Slavoniji i Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Projekt je fokusiran na razvoj cikloturizma, na podizanje svijesti o biciklu kao ekološkom prihvatljivom prijevoznom sredstvu te na promociju dotične biciklističke regije. Stoga je ciljana skupina biciklisti, cikloturisti i lokalno stanovništvo.

Korisnik projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a provodi ga Upravni odjel za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Partneri projekta su Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjska županija, te prekogranični partneri iz Južno-bačkog okruga.

Na sastanku su nazočili pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije Gabrijela Žalac i njen pomoćnik mr.sc. Mario Banožić.

Ispis
Vrh