Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja

  • 01. listopada 2019.
  • Obrazovanje, Turizam i kultura
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (1).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (1).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (1).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (2).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (2).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (2).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (3).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (3).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (3).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (4).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (4).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (4).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (5).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (5).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (5).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (6).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (6).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (6).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (7).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (7).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (7).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (8).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (8).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (8).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (9).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (9).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (9).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (10).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (10).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (10).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (11).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (11).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (11).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (12).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (12).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (12).jpg
fullscreen Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (13).jpg Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (13).jpg
Predstavljena didaktička igra – Putovima zavičaja (13).jpg

U zgradi Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru predstavljena je didaktička igra “Putovima zavičaja” Državnog arhiva u Vukovaru. Igru su predstavili autor - ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez pročelnica UO za turizam i kulturu Marija Budimir, pročelnica UO za obrazovanje doc.dr.sc. Jadranka Mustapić Karlić te direktorica TZ VSŽ Rujana Bušić Srpak.

Didaktička igra je namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, sa ciljem da se na zabavan način upoznaju sa zavičajnom prošlošću Vukovarsko-srijemske županije. Riječ je o igri koju je prvi put predstavio jedan arhiv u Hrvatskoj.

Tom prigodom pročelnica Budimir je navela: „Igra je najsličnija je društvenoj igri “Čovječe ne ljuti se” samo što je u podlozi karta Vukovarsko-sremske županije, a igrači ili grupe sudionika bacaju kockicu i odgovaraju na pitanja, vezano za znamenite osobe, događaje ili kulturne manifestacije koje čine identitet naše županije, u prošlosti i danas. Ono što je najzanimljivije za istaknuti je da ovu igru mogu igrati i djeca i odrasli a mogu sudjelovati najviše četiri igrača ili tima. Igra je osmišljena da se igrači natječu sa ciljem stjecanja znanja o kulturno-povijesnoj baštini Vukovarsko-srijemske županije, osvještavanja vrijednosti zavičajne povijesti te edukacije i poticanja timskog rada kao i druženja.“

Igra je nastala u sklopu razvoja programa arhivske pedagogije u Državnom arhivu Vukovar.

Projekt je financijski podržalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a sredstva za realizaciju projekta doznačila je i Vukovarsko-srijemska županija. Igra je predstavljena u okviru programa obilježavanja Dana europske baštine 2019.godine.

Ispis
Vrh