Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola

  • 01. veljače 2021.
  • Sport, mladi i demografija, Obrazovanje
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (9).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (9).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (9).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (1).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (1).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (1).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (2).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (2).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (2).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (7).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (7).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (7).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (3).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (3).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (3).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (6).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (6).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (6).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (4).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (4).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (4).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (5).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (5).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (5).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (8).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (8).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (8).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (10).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (10).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (10).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (12).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (12).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (12).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (11).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (11).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (11).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (13).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (13).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (13).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (14).jpg Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (14).jpg
Potpisani Ugovori za besplatnu užinu učenicima 14 škola (14).jpg

Na području naše županije provodi se projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva „Užina za sve V“, sa ciljem da sva djeca koja žive na rubu siromaštva imaju makar jedan obrok dnevno u školi. Projektom “Užina za sve V”, financira se iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, a njime se osigurava besplatna prehrana u školskoj godini 2020./21. za onu djecu čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava.

Svrha ovog projekta je smanjenje siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi, a projektom su obuhvaćeni ugroženi učenici 23 osnovne škole na području naše županije. Ukupna vrijednost projekta je 989.576,33 kuna.

Vukovarsko-srijemska županija iz vlastitog proračuna financira prehranu učenicima koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve V“ u iznosu od 1.500.000,00 kuna u školskoj godini 2020./21. Obuhvaćeno je 14 škola kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, a ukupni broj učenika koji primaju obrok u školama je 2.139 učenika. Ovim projektom su obuhvaćene osnovne škole u naseljima: OŠ Ivana Martinovića u Štitaru, OŠ Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi, OŠ Gradište u Gradištu, OŠ Julija Benešića u Iloku, OŠ Zrinskih u Nuštru, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Rokovcima-Andrijaševcima, OŠ M.A.Reljkovića u Cerni, OŠ Josipa Lovretića u Otoku, OŠ Antuna i Stjepana Radića u Gunji, OŠ Mate Lovraka u Županji, OŠ Stari Jankovci u Starim Jankovcima, OŠ Ivana Kozarca u Županji, OŠ Ane Katarine Zrinski u Petrovcima te OŠ Borovo u Borovu.

Potpisivanje Ugovora za 14 osnovnih škola održano je danas u Vinkovcima te je s ravnateljima osnovnih škola ugovore potpisao župan Božo Galić.

Župan Galić je tom prigodom izjavio: - „Kao i svake godine, uvijek imamo razumijevanja za učenike roditelja koji su u teškoj financijskoj situaciji i pomažemo na razne načine. Uz sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i ovim projektom „Užina za sve“ Vukovarsko- srijemska županija uključuje se u sufinanciranje toplog obroka za najpotrebitije učenike osnovnih škola. Sretan sam što možemo pomoći ne samo djeci već i mladima da ostanu živjeti na ovom području. Imamo snage i potencijala za razvoj naše županije. Samo u zajedništvu možemo se riješiti epidemije, rješavati gospodarske probleme i otvarati radna mjesta – na mladosti svijet ostaje.“

Pročelnik UO za sport, mlade i demografiju Kruno Šarić je istaknuo: - „Danas smo potpisali ugovore o sufinanciranju besplatne prehrane sa 14 osnovnih škola, to je dio koji se financira preko Vukovarsko-srijemske županije. Ostale 23 osnovne škole financiraju se iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije kako bi se smanjilo siromaštvo i socijalna nejednakost kod djece osnovnoškolske dobi. Kroz projekt „Užina za sve“ uključeno je sveukupno nešto manje od 3.400 učenika. Županija se uključila u projekt kako bi osigurala prehranu za sve jer je vrijednost samog projekta koji se financira sredstvima iz Europskog fonda za najpotrebitije 980.000 kuna te je njime obuhvaćeno samo 1.200 učenika. Zbog toga je Županija i ove, kao i prošle godine, izdvojila 1,5 milijuna kuna kako bi sva djeca po kriteriju dječjeg doplatka mogla dobiti jedan besplatan obrok dnevno. Sve osnovne škole su uključene u navedeni projekt. Ukupno 14 osnovnih škola financira Županija, a ostale 23 škole financiraju se kroz Europski fond.“

Na pitanje koliko godina traje navedeni projekt, pročelnik Šarić je rekao: -„Ovo je sada peta godina, ali druga godina kako Županija sufinancira ukupan iznos prehrane za najpotrebitije. Budući je iz Europskog fonda obuhvaćeno samo 40% učenika, za preostalih 60% učenika se uključila Županija iz sredstava proračuna, a kada se sve zbroji ukupan iznos kojima se financira prehrana učenika iznosi oko 2,5 milijuna kuna.“

Na upit kakve su reakcije za ovakav oblik pomoći, pročelnik Šarić je istaknuo: -„Koliko čujemo od ravnatelja, povratne reakcije roditelja su jako dobre. Ako uzmemo u obzir kako se cijena obroka u školama otprilike kreće od 70,00 do 100,00 kuna, ovisno o kuhinji koju imaju, riječ je o uštedi od približno 1.000,00 kuna po učeniku. Ako uzmemo u obzir kako pojedine obitelji imaju više djece koja polaze osnovnu školu, riječ je o značajnoj pomoći.“

Ravnatelj Osnovne škole Stari Jankovci Anđelko Lučić je naveo: -„Potpisivanje ugovora za našu osnovnu školu znači puno, ponajviše za roditelje. Riječ je o značajnom financijskom izdatku za sve one koji su u ovom programu. Sami roditelji koji su u potrebi teško bi priuštili takav obrok svojoj djeci. Na ovaj način sva djeca imaju užinu, a djeca ne osjećaju podjelu po tom kriteriju. Značajna je pomoć Županije u ovom projektu kroz koji u našoj školi 94 učenika dobiva besplatan obrok.

Ravnatelj Osnovne škole Mate Lovraka u Županji Marijan Oršolić je naglasio: -„Putem projekta „Užina za sve“ u našoj osnovnoj školi besplatna prehrana osigurana je za 77 od ukupno 180 učenika. Dio učenika dobiva besplatnu prehranu i od Grada Županje. Dakle, više od polovice učenika naše škole ima osiguran besplatnu prehranu. Iako učenici nisu u potpunosti svjesni načina financiranja prehrane putem projekta, roditelji su itekako svjesni. To za njih znači uštedu po učeniku od oko 1.000,00 kuna, a znamo i sami da je ekonomska situacija dosta teška i to je za njih veliko olakšanje. Vodi se računa da prehrana bude zdrava, ali isto tako i da bude tradicijska, vezana za ovo podneblje. Školsku kuhinju imamo od 2001. godine, od kada je škola izgrađena. Naša škola je relativno nova i opremljena je dosta dobro. Ali imamo problem kuhara. To znači da imamo jednu kuharicu za dvije smjene.

Ravnateljica Osnovne škole „Mijat Stojanović“ iz Babine Grede, Đurđica Babić, ovom prigodom je izjavila –„Ovaj projekt za nas puno znači a posebno za učenike, jer od 264 učenika u školi, ovim projektom obuhvaćeno je 182 učenika koji će dobiti besplatnu užinu. Ovo znači puno i za roditelje koji su rasterećeni financijski što se tiče osiguravanja školske prehrane.“

Na pitanje ima li škola uvjete za podjelu prehrane, ravnateljica je odgovorila: -„Škola ima sve uvjete za kuhane obroke, ali ovu školsku godinu nismo u mogućnosti to osigurati zbog epidemioloških mjera i zbog nedostatka tehničkog osoblja. Imamo po 2 velika odmora tako da možemo učenicima podijeliti obroke odvojeno, i u jednoj i u drugoj smjeni.“

Ispis
Vrh