Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Pomoć u nepovoljnom periodu

  • 10. siječnja 2018.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Pomoć u nepovoljnom periodu Pomoć u nepovoljnom periodu
Pomoć u nepovoljnom periodu

Zimsko hranjenje ptica vrlo je učestalo i sve se više upražnjava na cijelom prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Posebno je značajno za vrijeme oštrih zima i većih hladnoća, kada je smrznuta i ona mala količina preostale hrane za  ptice stanarice. Bez obzira da li se hranilice za ptice postavljaju u vlastite vrtove, balkone ili na javne površine šetališta i parkova, sigurno je da će privući određeni broj divljih vrsta ptica i pružiti promatraču zadovoljstvo promatranja raznolikosti i šarenila prirode kakvo im mogu pružiti samo ptice. U hranilice se najčešće stavljaju sjemenke suncokreta i mješavina sjemenki za papige, ili se sjemenke miješaju sa masti i u obliku kuglica vješaju na stabla i povišene položaje u mrežastim vrećicama. Hranjenje ptica na ovaj način je prihvaćeno i u mnogim osnovnim školama naše županije, posebice onim koje imaju vlastitu kuhinju i svakodnevno raspolažu s određenom količinom hrane koja predstavlja otpad, ali je svakako iskoristiva za hranjenje ptica.

Ispis
Vrh