Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Početak radova Projekta „SeNs Wetlands“

  • 14. kolovoza 2018.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Početak radova Projekta „SeNs Wetlands“ Početak radova Projekta „SeNs Wetlands“
Početak radova Projekta „SeNs Wetlands“

Aktivnosti Projekta „SeNs Wetlands“ trenutno su u fazi izvođenja građevinskih radova na prostoru Tompojevačkih ritova. Naime, postavljanje aktivne senzorske monitoring mreže radi procjene zaštite okoline i korištenja močvarnih i ostalih površinskih voda podrazumijeva kopanje bunara za mjerne stanice.  U njih će biti integrirani automatizirani senzori koji će pomoću prekograničnih monitorskih i upravljačkih sustava kontinuirano slati podatke za ključne postojeće rizike, zaštitu okoline i biološke raznolikosti. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020.  Voditelj Projekta je Mario Raguž, viši stručni savjetnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Antropogeni utjecaj i intenzivna poljoprivredna proizvodnja zadnjih desetljeća doveli  do pretvaranja močvarnih staništa u poljoprivredne obradive površine, što je uz sječu šumskih pojaseva  na obodu močvarnih staništa dovelo do erozije i jačeg zamuljivanja vodnih površina, kao i snižavanja razine vode.

Ispis
Vrh