Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima

  • 02. rujna 2019.
  • Sport, mladi i demografija, Obrazovanje, Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (1).jpg Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (1).jpg
Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (1).jpg
Izvor: www.novosti.hr
fullscreen Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (2).jpg Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (2).jpg
Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (2).jpg
Foto: Mario Kokaj
fullscreen Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (3).jpg Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (3).jpg
Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (3).jpg
Foto: Mario Kokaj
fullscreen Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (4).jpg Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (4).jpg
Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (4).jpg
Foto: Mario Kokaj
fullscreen Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (5).jpg Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (5).jpg
Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (5).jpg
Foto: Mario Kokaj
fullscreen Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (6).jpg Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (6).jpg
Početak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima (6).jpg
Foto: Mario Kokaj

Sportska dvorana u Vinkovcima izgrađena je 1993. godine, te se koristila kao dvorana za tjelesne aktivnosti dvije srednje škole: Poljoprivredno-šumarske škole i Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara Vinkovci.

Budući da je dvorana dotrajala te ne zadovoljava suvremeni standard toplinske zaštite objekta, Vukovarsko-srijemska županija prijavila je projekt energetske obnove dvorane, koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Početak radova na energetskoj obnovi Sportske dvorane “Lenije” u Vinkovcima, službeno je obilježen danas, a uz ravnatelje srednjih škola, predstavnika izvođača radova obilježavanju je nazočila i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje doc.dr.sc. Jadranka Mustapić – Karlić. “U srpnju je s tvrtkom Grand d.o.o. iz Županje potpisan ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi dvorane u vrijednosti 8.563.982,50 kn, od čega se gotovo 80% projekta sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ostatak sredstava osigurala je Vukovarsko-srijemska županija.”, istaknula je Mustapić-Karlić, dodavši kako je obnova rezultat kontinuiranog truda koji je Županija ulagala da se ova derutna sportska ustanova sanira, obnovi i osposobi za rad te time unaprijedi kvaliteta života krajnjih korisnika i ostalih građana.

Prijeko potrebni radovi i sanacije financiraju se sredstvima ESI fondova, a realiziraju se u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. Na objektu je potrebno u cijelosti sanirati krov, a tu je još niz građevinsko-obrtničkih, elektrotehničkih i strojarskih zahvata, kao i zamjena parketa.

Rok za dovršetak radova na energetskoj obnovi sportske dvorane “Lenije” je 12 mjeseci. Obnovljena dvorana služit će prije svega potrebama Poljoprivredno šumarske škole i Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara u Vinkovcima za nastavu tjelesnog odgoja, a uz rekreativnu funkciju koja će biti dostupna građanima, dvorana će se koristiti i za održavanje utakmica.

Ispis
Vrh