Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Plan upravljanja slivom rijeke Save

  • 25. siječnja 2012.
  • Gospodarstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Plan upravljanja slivom rijeke Save Plan upravljanja slivom rijeke Save
Plan upravljanja slivom rijeke Save

Nacrt Plana upravljanja slivom rijeke Save radi  uvida i  sudjelovanja javnosti otvoren je za javne rasprave do 21.04.2012. godine. Za izradu nacrta plana potrebne informacije prikupljene su od zemalja koje pripadaju slivu rijeke Save, u skladu s Okvirnim sporazumom za sliv rijeke Save i Okvirnom direktivom o vodama Europske unije. Na sastanku i raspravi održanom u Vinkovcima, ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima bio je prisutan stručni suradnik Mario Raguž. Na temelju više mišljenja utvrđeno je da različite institucije i ustanove posjeduju veliki broj podataka o zagađenju otpadnim vodama, nutrijentima, opasnim tvarima, te o hidromorfološkim promjenama i podzemnim vodama koji nisu iskorišteni u izradi nacrta. Voda nije komercijalni proizvod nego je naslijeđe koje treba čuvati, zaštititi i shodno tome postupati i postaviti primjedbe na nacrt plana koji je još uvijek podložan promjenama.

Ispis
Vrh