Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Otpočeli postupci odobravanja lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije

  • 14. kolovoza 2020.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
fullscreen Postupci odobravanja lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području VSŽ.jpg Postupci odobravanja lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području VSŽ.jpg
Postupci odobravanja lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području VSŽ.jpg

Lovnogospodarska osnova je planski akt koji se donosi na razdoblje od 10 godina kojim se detaljno uređuje gospodarenje, uzgoj, zaštita, lov i korištenje određenom divljači i lovištem u skladu s mogućnosti staništa te brojnosti i stanjem populacije divljači koja se uzgaja u otvorenim i ograđenim lovištima.

Lovoovlaštenik u zajedničkom lovištu donosi lovnogospodarsku osnovu za lovište na odobrenje županu. Odobrenjem se podrazumijeva donošenje rješenja od strane župana, uz mišljenje povjerenstva za provedbu ispitnog postupka. Povjerenstvo za zajednička lovišta osniva župan u koje imenuje najmanje dva člana koji imaju završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij šumarske ili agronomske ili veterinarske struke s položenim kolegijem iz lovstva i najmanje jednim članom kojeg je predložilo Ministarstvo.

Nakon što su završeni postupci produljenja zakupa prava lova za 33 zajednička otvorena lovišta, župan Božo Galić je temeljem Zakona o lovstvu donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije čiji zadatak je provesti ispitni postupak pregleda elaborata lovnogospodarskog plana za županijska otvorena lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ovih dana Povjerenstvo je otpočelo sa pregledima lovnogospodarskih osnova i obilascima lovišta kako bi u potpunosti provelo ispitni postupak na terenu i utvrdilo stvarno stanje, a cilj je postići realno gospodarenje lovištem za sve lovoovlaštenike. S obzirom da se radi o upravnom postupku za svako pojedinačno lovište imenuje se Povjerenstvo koje se sastoji od službenika Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva poljoprivrede, a kojem predsjeda predsjednik Povjerenstva i zamjenik pročelnika za poljoprivredu VSŽ Krunoslav Buhač. Sam ispitni postupak se provodi u lovištu, a kojem su dužni nazočiti predstavnik lovoovlaštenika i stručni licencirani izrađivač osnove.

Ispis
Vrh