Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta

  • 13. lipnja 2019.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (1).jpg Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (1).jpg
Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (1).jpg
fullscreen Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (2).jpg Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (2).jpg
Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (2).jpg
fullscreen Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (3).jpg Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (3).jpg
Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (3).jpg
fullscreen Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (4).jpg Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (4).jpg
Održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta (4).jpg

U Osijeku je svečano održana završna konferencija u okviru provedbe EcoWET projekta - (Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija).

Projekt je financiran iz Interreg IPA CBC 2014-2020. Od šest pilot područja koja su bila razmatrana u projektu tri se nalaze u Republici Hrvatskoj  (Spačvanski bazen, sjevernohrvatsko Podunavlje te Posebni ornitološki rezervat Podpanj i ribnjaci Donji Miholjac), a tri u Republici Srbiji (Specijalni rezervat prirode Zasavica, Bara Trskovača i Bosutske šume).

Na temelju podataka prikupljenih u sklopu provedbe projekta te niza održanih radionica sa relevantnim dionicima  te rezultatima ocjene stanja i usluga ekosustava, izradio se Plan zaštite, očuvanja i održivog korištenja vlažnih ekosustava tj. izrađen je Akcijski plan projekta EcoWet. Također kao rezultat projekta izrađen je i dokument: Smjernice za kartiranje, procjenu i monitoring usluga ekosustava. Budućom provedbom Akcijkog plana projekta EcoWet doprinijeti će uspješnoj implementaciji Ekološke mreže Natura 2000, putem obnove i/ili očuvanja povoljnog stanja očuvanosti određenih prirodnih stanišnih tipova i stanišnih vrsta.

Na konferenciji su sudjelovali projektni partneri kao i dionici, ispred Službe za prostorno planiranje, gradnje i zaštite okoliša Vukovarsko-srijemske županije bila je nazočna zamjenica pročelnika Nataša Radojčić, ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije bili su nazočni ravnatelj Nikola Križanac, i stručni suradnik Krešimir Bošnjak.

Tijekom provedbe projekta Služba za prostorno planiranje, gradnje i zaštite okoliša Vukovarsko-srijemske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije su aktivno participirali u izradi Akcijskog plana za zaštitu i održivi razvoj prirodnih resursa pilot područja značajno za našu županiju je pilot područje Spačvanski bazen.

Ispis
Vrh