Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana treća sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

  • 10. rujna 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Održana sjednica tima za kontrolu (1).jpg Održana sjednica tima za kontrolu (1).jpg
Održana sjednica tima za kontrolu (1).jpg
fullscreen Održana sjednica tima za kontrolu (2).jpg Održana sjednica tima za kontrolu (2).jpg
Održana sjednica tima za kontrolu (2).jpg

Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi nastavio je sa aktivnostima obilaska domova za starije i nemoćne osobe na području Vukovarsko-srijemske županije a u svezi kontrole provedbe Uputa.

Nakon što su u dva dana obišli 15 domova/ustanova socijalne skrbi članovi tima zaključili su kako je stanje u istima vrlo dobro, sa tek ponekim nedostacima koji se ne odnose isključivo na poštivanje Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.

Sukladno Odluci o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi (NN 99/20) svi zapisnici sa terena, kao i  konačno izvješće dostavljeno je Stožeru civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, županijskom centru 112 kao i Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske.

Ispis
Vrh