Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije

  • 07. rujna 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Održana sjednica tima za kontrolu (1).jpg Održana sjednica tima za kontrolu (1).jpg
Održana sjednica tima za kontrolu (1).jpg
fullscreen Održana sjednica tima za kontrolu (2).jpg Održana sjednica tima za kontrolu (2).jpg
Održana sjednica tima za kontrolu (2).jpg

U maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je prva sjednica Tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije, koji je osnovao Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno Odluci o nužnoj mjeri pojačane kontrole Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi (NN 99/20) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Uz članove Tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije sjednici je nazočila i Ankica Ilić iz Zavoda za javno zdravstvo koja je ujedno i koordinatorica tima.

Na sjednici se raspravljalo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Vukovarsko-srijemskoj županiji a i šire,  kao i o aktivnostima koje imenovani tim treba obaviti te je predložen plan rada Tima  za kontrolu provedbe Upute sa kojim su se usaglasili svi nazočni. Također, dogovoreno je da će se svim pružateljima socijalnih usluga na području Vukovarsko-srijemske županije dostaviti upitnik o provedbi Uputa koji su dužni žurno popuniti i dostaviti kako bi tim za kontrolu provedbe Uputa mogao imati jasan uvid u cjelokupnu situaciju tijekom nadzora.

Tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije dana 09. rujna 2020. godine kreće u nadzor kod  svih pružatelja socijalnih usluga na području Vukovarsko-srijemske županije, prema planu koje je dogovoren. 

Ispis
Vrh