Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana sjednica Koordinacijske radne skupine Vukovarsko-srijemske županije za provedbu Zakona o zaštiti životinja

  • 23. kolovoza 2021.
  • Ostalo
fullscreen Održana sjednica KRS VSŽ za provedbu Zakona o zaštiti životinja (1).jpg Održana sjednica KRS VSŽ za provedbu Zakona o zaštiti životinja (1).jpg
Održana sjednica KRS VSŽ za provedbu Zakona o zaštiti životinja (1).jpg
fullscreen Održana sjednica KRS VSŽ za provedbu Zakona o zaštiti životinja (2).jpg Održana sjednica KRS VSŽ za provedbu Zakona o zaštiti životinja (2).jpg
Održana sjednica KRS VSŽ za provedbu Zakona o zaštiti životinja (2).jpg

Danas je u Vinkovcima u Maloj županijskoj vijećnici održana sjednica Koordinacijske radne skupine Vukovarsko-srijemske županije za zaštitu životinja pod predsjedanjem zamjenika župana Franje Oreškovića i uz nazočnost većine članova.

Raspravljalo se o više tema, a zamjenik župana Franjo Orešković je najavio intenzivnije aktivnosti oko problematike zaštite životinja, s čime je upoznao članove KRS-a i u čemu je dobio punu potporu i spremnost svih članova.

Među više tema potrebno je izdvojiti donošenje stava potpore Vukovarsko-srijemske županije Nacionalnoj kampanji za Hrvatsku bez pasa na lancu.

Najvažnija tema je bila problematika najave vlasnika Ilije Stevića za skoro gašenju ili prodaju Skloništa za napuštene životinje Tip Tip Vinkovci koje je jedino registrirano sklonište na području naše Županije, te su doneseni određeni zaključci i mišljenja i preporuke koji će se uputiti županu Damiru Dekaniću na odlučivanje, a stručnim službama Županije na postupanje.

Na kraju je vrlo važno upoznati javnost sa činjenicom da sukladno Zakonu o zaštiti životinja propisano da ako nije osnovano sklonište za životinje na području županije s najmanje 50 smještajnih mjesta, sklonište osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave. Zatim ako ni jedna jedinica lokalne samouprave, a ni neka druga fizička i pravna osoba ne osnuje sklonište na području jedinice područne (regionalne) samouprave, isto osniva jedinica područne (regionalne) samouprave, a troškove osnivanja snose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ispis
Vrh