Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana prva radionica EcoWET projekta, naziva „Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska-Srbija“

  • 15. veljače 2018.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Održana prva radionica EcoWET projekta (1).JPG Održana prva radionica EcoWET projekta (1).JPG
Održana prva radionica EcoWET projekta (1).JPG
fullscreen Održana prva radionica EcoWET projekta (2).JPG Održana prva radionica EcoWET projekta (2).JPG
Održana prva radionica EcoWET projekta (2).JPG
fullscreen Održana prva radionica EcoWET projekta (3).JPG Održana prva radionica EcoWET projekta (3).JPG
Održana prva radionica EcoWET projekta (3).JPG

U razdoblju od 13. do 15. veljače 2018. godine, u Vizitorskom centru SRP Zasavica, u sklopu Interreg-IPA CBC, Hrvatska – Srbija, održana je prva radionica EcoWET projekta, naziva  „Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska-Srbija“.

Projekt se provodi na tri lokaliteta u Hrvatskoj i tri u Srbiji. Lokaliteti u Hrvatskoj su kompleks šume Spačvanski bazen, POR Podpanj i ribnjaci Donji Miholjac te sjeverni dio Podunavlja. Svi lokaliteti su dio NATURA 2000 područja.

Ekosistemske usluge predstavljaju direktne i indirektne koristi koje prirodni ekosustavi pružaju čovjeku.

Radionica se odvijala u nekoliko faza:

  1. uvod u ES i značaj procjene ES u nacionalnom i regionalnom kontekstu, (na bazi popunjenog „Preliminarnog EcoWet obrasca“), 
  2. analiza dionika ( Izvještaji radnih grupa i diskusija u plenumu)
  3. identifikacija tipova ekosustava i ekosistemskih usluga (mapiranje ekosistemskih usluga, izrada GIS baze podataka, Praktični značaj mape ekosistemskih usluga, Identifikacija staništa i antropogenih aktivnosti koje na njih utječu (TESSA metodologija),
  4. identifikacija ekosistemskih usluga na pilot području koje postoje za svako stanište (TESSA metodologija),
  5. određivanje alternativnog stanja pilot područja (TESSA metodologija)
  6. terenski rad, Mapiranje ekosustava (SRP Zasavica). 

Na radionici je prezentirana i klasifikacija ekosistemskih usluga:

a) Usluga opskrbljivanja: hrana, drvo kao građevinski materijal i sirovina, biomasa.,

b) Usluge regulacije i podrške: ublažavanje poplava, erozije i regulacije klime, samopročišćavanje voda, sekvestracija ( vezivanje) ugljika, održavanje biogeokemijskog sastava tla, održavanje životnih uvjeta (formiranje tla, oprašivanje biljaka od strane životinja i rasijavanje, regulacija klime i dr.), staništa, biodiverzitet, koridori za vrste.,

c) Kulturološke usluge: rekreacija i turizam, intelektualne i duhovne interakcije.

Cilj EcoWET je doprinos zaštiti i održivom korištenju vlažnih ekosustava poplavne zone Dunava i pritoka u prekograničnom području  Hrvatska – Srbija, kroz procjenu usluga ekosustava. Usluge ekosustava su neophodne za život čovjeka. Iz tih razloga je neophodno očuvati procese i funkcije prirodnih ekosustava u stanju u kojem će pružanje njegovih usluga biti što potpunije.

Usluge ekosustava kroz zaštitu prirode posljednjih godina dobijaju na značaju, a pogotovo usvajanjem Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011.- 2020. i Strategije EU o biološkoj raznolikosti do 2020. godine.

Na radionici je djelovalo šest grupa, subjekata i to za Pilot područja u RH:

a) Posebni ornitološki rezervat Podpanj i ribnjaci  Donji Miholjac,

b) Sjeverni dio  srednjeg podunavlja,

c) Spačvanski bazen.

za Pilot područje  RS:

a) Specijalni rezervat Prirode Zasavica,

b) Bara Trskovača,

c) Bosutske šume.   

Ovom prilikom utvrđene su i projektne aktivnosti:

a) Kreiranje metodologije i sprovođenje procjene usluga ekosustava na šest pilot područja,

b) Podsticanje aktivnog sudjelovanja lokalne zajednice,

c) Izrada edukativno-dokumentarnog filma čija je svrha promocija i upoznavanje šire javnosti sa nužnošću očuvanja vlažnih ekosustava u procesu pročišćavanja voda,

d) Organizacija sastanaka, radionica i seminara sa različitim zainteresiranim stranama,

e) Medijska promocija i podizanje svijesti javnosti.

U zaključku se može naglasiti kako će se dobijeni podaci koristiti za izradu i provedbu planova zaštite i očuvanja vlažnih staništa.

Ispred Vukovarsko-srijemske županije viši stručni suradnik za zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije Zlatko Gelemanović, te ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije stručni voditelj mr.sc. Pavao Dragičević i Hrvoje Bošnjak, sudjelovali su u provedbi projekta EcoWET.

Ispis
Vrh