Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana press konferencija povodom uspješnog završetka projekta „Uspostava WEB-GIS sustava na području PPDS-a Vukovarsko-srijemske županije“

  • 29. ožujka 2010.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Održana press konferencija povodom uspješnog završetka projekta „Uspostava WEB-GIS sustava na području PPDS-a Vukovarsko-srijemske županije“ Održana press konferencija povodom uspješnog završetka projekta „Uspostava WEB-GIS sustava na području PPDS-a Vukovarsko-srijemske županije“
Održana press konferencija povodom uspješnog završetka projekta „Uspostava WEB-GIS sustava na području PPDS-a Vukovarsko-srijemske županije“

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, vođen načelom otvorenosti, transparentnosti i efikasnosti uprave, a sukladno s ciljevima novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji uspješno je priveo kraju projekt

„Uspostava WEB-GIS sustava na području PPDS-a Vukovarsko-srijemske županije“,te je tim povodom danas u maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana press konferencija.

O ovom važnom projektu za građane Vukovarsko-srijemske županije, na press konferenciji govorila je pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije Silvana Tvrz i njeni suradnici.

Vukovarsko-srijemska županija jedna je od rijetkih hrvatskih županija (uz Primorsku-goransku) koja je u potpunosti shvatila važnost informatizacije županijske uprave kao servisa za građane i poduzetnike, kao ključnog preduvjeta za razvoj.

Projekt „WEB-GIS sustava na području PPDS-a Vukovarsko-srijemske županije“ uspostavljen je u svrhu aktivnijeg sudjelovanja javnosti u kreiranju i zaštiti prostora, transparentnog vođenja postupka ishođenja različitih odobrenja za gradnju i donošenje prostornih planova, te efikasniju koordinaciju državne i lokalne razine u pogledu stvaranja povoljnih uvjeta za izravna ulaganja.

Dakle, preko portala Županije VSŽ dostupni su svim građanima i poduzetnicima podatci iz važeće prostorno-planske dokumentacije, podatci iz evidencije o nekretninama i njihovima vlasnicima, te mogu imati pravovremenu informaciju o statusu predmeta ishođenja odobrenja za gradnju tijekom cijelog postupka. Sustav se može nadograđivati i ažurirati, te povezivati s drugim informacijskim sustavima i bazama podataka uz definiranje standarda za osiguranje ujednačenosti kvalitete podataka.

Od ideje do realizacije ovog projekta nije se dugo čekalo, budući da je projekt apliciran kao potprojekt „Projekt socijalnog gospodarskog oporavka ( PSGU) u područjima posebne državne (PPDS) skrbi podkomponenta socijalna uključenost (SU). Projekt je financiran dijelom zajma Svjetske banke u iznosu 480.000,00 kuna (68%) i dijelom sredstvima Vukovarsko-srijemske županije 227.006,00kuna (32%), te je u provođenju od 19.11.2008. godine.

Projekt je uspješno priveden kraju 18.03.2010. godine  o čemu je sačinjeno Izvješće o dovršenju potprojekta. Izvješće se sastoji i od financijskog izvješća kojim je utvrđeno da stvarni troškovi projekta odgovaraju planiranim sredstvima za ostvarivanje projekta.

Program čini tri programska rješenja: ArhCoordinator 2009“, Web-Gisi Izak.

«ArhCoordinator 2009» je aplikacija za vođenje registra podataka informacijskog sustava prostornog uređenja i omogućuje korisnicima pregled sadržaja prostorno-planske dokumentacije, pohranu i razmjenu podataka, analizu grafičkog  sadržaja prostorne dokumentacije, i dr. Trenutačno građani imaju mogućnost uvida i pretraživanja prostornih informacija 26 prostornih planova i tri prostorna plana gradova naše županije ( Ilok, Županja i Otok) putem te aplikacije.

Također građani imaju  mogućnost uvida  pretraživanja podataka iz prostorno- planske dokumentacije općina i gradova na razini katastarske čestice ( namjena parcele, korištenje, infrastruktura, zaštićena područja i sl. ) te podatke iz katastra ( brojevi parcela, veličina i oblik parcela, postojeće stanje i sl.), putem aplikacije „WEB-GIS. Preko programskog rješenja „IZAK građani naše županije imaju na raspolaganju on-line uslugu uvida u stanje rješavanja njihovih predmeta za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola. Ovim stranke imaju uvid u tijek obrade predmeta i informaciju o tome kada mogu očekivati izdavanje dozvola koje su tražili.

Također, ovim projektom stvorene su pretpostavke za bržu i fleksibilniju mrežnu komunikaciju između uprave , javnih poduzeća  i jedinica lokalne samouprave, općine i gradovi, koje razmjenjuju informacije radi bržeg i točnijeg zadovoljenja administrativnih potreba.

Ispis
Vrh