Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana Koordinacija zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina u Rijeci

  • 24. veljače 2022.
  • Ostalo
fullscreen Održana Koordinacija zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina u Rijeci.jpg Održana Koordinacija zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina u Rijeci.jpg
Održana Koordinacija zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina u Rijeci.jpg

Članovi Koordinacije zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina Republike Hrvatske u sjedištu Primorsko - goranske županije u Rijeci potpisali su Odluku o sastavu i načinu rada Koordinacije kojom se konkretizira suradnja od značaja za manjinske zajednice i poboljšanje položaja manjina u društvu.

Koordinacija okuplja 12 zamjenika župana iz 11 županija iz reda srpske, talijanske i češke nacionalne manjine, a sastanku su ispred domaćina Primorsko - goranske županije prisustvovali zamjenici župana Marina Medarić i Petar Mamula, koji tu dužnost obnaša kao predstavnik srpske nacionalne manjine.

"Do sada smo uvijek bili konstruktivni faktor u kreiranju politika, ne samo manjinskih zajednica, već i Republike Hrvatske u cjelini i to ćemo nastaviti. Vjerujem kako možemo doprinijeti i međusobnom kao i  komunikacijom s predstavnicima izvršne vlasti županija, ali i Ministarstava u cilju razvoja naših sredina. To je naš osnovni cilj" rekao je domaćin, zamjenik župana  Mamula.

Sastanci Koordinacije održavaju se po principu rotacije, svaki put u drugoj županiji, a razmatraju se pitanja od značaja za nacionalne manjine, važeća zakonska regulativa, predlažu se rješenja za poboljšanja položaja manjina u društvu te razvojne inicijative.

U ime Vukovarsko - srijemske županije Odluku je potpisao zamjenik župana Srđan Jeremić, te je u svom obraćanju predstavio našu županiju kao bogatu pripadnicima nacionalnih manjina i ponudio domaćinstvo sastanku Koordinacije za neki od budućih susreta. Nakon razgovora dogovoreno je kako će slijedeći sastanak Koordinacije biti u Istarskoj, a nakon toga u Vukovarsko - srijemskoj županiji.

Ispis
Vrh