Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana druga sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi

  • 21. travnja 2010.
  • Ostalo
fullscreen Održana druga sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi Održana druga sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi
Održana druga sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi

Sukladno ustaljenoj praksi da radne sjednice održava u ustanovama koje skrbe o starijoj populaciji danas je u Vinkovcima u Centru za socijalnu skrb održana 2. sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi.

Ravnatelji Centara za socijalnu skrb Vinkovci, Vukovar i Županja su izvijestili nazočne o stanju broja korisnika te utrošenim sredstvima na ime prava  iz Zakona o socijalnoj skrbi.

Član Odbora iz područja socijalne skrbi Mato Matić je upoznao članove Odbora sa brojem korisnika pomoći za ogrjev u 2009. godini po jedinicama lokalne samouprave.

Marina Štrangar pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za lokalnu i područnu samoupravu je govorila o materijalnim sredstvima i drugim oblicima socijalne skrbi koje umirovljenici ostvaruju ili mogu ostvariti u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave.

Predsjednik Odbora Mihajlo Tomašković je upoznao članove s inicijativom o besplatnom prijevozu umirovljenika od svojih domova do Toplica Bizovac, koju bi financirali Vukovarsko-srijemska županija i jedinice lokalne samouprave.

Ispis
Vrh