Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

  • 11. veljače 2010.
  • Gospodarstvo, Ostalo

Sedma sjednica Županijske skupštine održana je danas u Vinkovcima kojoj je nazočilo 39 vijećnika. Na početku sjednice skupština je dobila novu vijećnicu – Radmilu Latas (SDSS) koja je na vijećničku dužnost prisegnula nakon što je dosadašnji potpredsjednik skupštine  Jovan Ajduković stavio svoj mandat u mirovanje.

Stoga je bilo potrebno izabrati i novog potpredsjednika, pa je prihvaćen prijedlog da se za novog potpredsjednika izabere Miodrag Nedeljković (SDSS).

Zatim je slijedila najzanimljivija točka današnjeg dnevnog reda – Izvješće o radu PU Vukovarsko-srijemske za 2009. Godinu koje je vijećnicima predočio načelnik PU Josip Grčanac. Rekao je kako je u protekloj godini zabilježeno smanjenje kaznenih dijela za 8,6%, što je daljnji nastavak smanjenja iz prethodnih godina. Smanjio se opći kriminalitet, krađe, teške krađe, gospodarski kriminalitet, organizirani kriminalitet, maloljetnički kriminalitet, kriminalitet prometa, smanjen je i broj prometnih nezgoda i prekršaji. Jedini negativan trend u protekloj godini imaju razbojništva čiji se broj povećao pogotovo prema novčarskim ustanovama. Načelnik Grčanac je pohvalio nastavak dobre suradnje sa Županijom, gradovima i općinama, jer bez takve suradnje ni policija ne može biti toliko efikasna, i stanje na području naše županije ocijenio povoljnim. U raspravi koja je slijedila valja istaći da su sve političke stranke izrazile podršku protiv ukidanja PU Vukovarsko-srijemske, jer se po medijima špekuliralo kako će u budućem preustroju MUP-a PU Vukovarsko-srijemska biti ukinuta. Načelnik Grčanac je vijećnicima pojasnio kako su za sada to samo špekulacije, te da do njega do sada nije došao bilo kakav prijedlog koji bi predlagao ukidanje PU, ali da ako do toga u budućnosti dođe, obećao je da će se svim snagama boriti za ostanak PU.

Pročelnik UO za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja Zoran Vidović izvijestio je vijećnike o mjerama i programima međunarodne suradnje, gdje je naglasak stavio na veliki broj projekata koji su aplicirani prema raznim fondovima EU kao što su IPA i PHARE. Prekogranična suradnja sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom je dobra i iz toga su nastali brojni projekti koji su kandidirani prema spomenutim fondovima. Upravni odjel osposobio je veći broj djelatnika za samostalno pisanje i vođenje projekata i to ulaganje se već sada isplatilo.

Prihvaćena su izvješća o aktivnostima tvrtke Eko-sustav, o formiranju sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2008. i 2009. Godinu, informacija o ostvarenju biljne proizvodnje u 2009., te Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2009. godine.

Zatim je slijedio aktualni sat. Marijan Pavliček (HSP dr. Ante Starčević) je pitao kako je protekla privatizacija Vupika i koji su planovi za budućnost, te gdje se došlo sa brzom cestom Ilok – Lipovac. Stevan Grbatinić (SDP) je rekao kako nema natpisa rijeke Vuke kod Nuštra, te je predložio da se krajem svake godine izdaje publikacija o radu Vukovarsko-srijemske županije. Ivan Baotić (HSS) je postavio pitanje vezano uz preostale neprivatizirane tvrtke kao što su Slavonija Nova i Vinka, dok je Davorina Pezerovića (HDSSB) zanimalo može li se dobiti dokumentacija o košnji trave u Blacama, te zašto Županija koristi odvjetničke usluge g. Tomića čiji je ured prijavljen u Zagrebu pored barem 50 drugih odvjetnika sa područja naše županije. Antun Omazić (SDP) se zanimao dokud je došlo formiranje županovog tima, s obzirom da više nema poglavarstva, dok je Dragu Kovačevića (HDZ) zanimalo viđenje situacije oko Spačve.

Župan Božo Galić je rekao kako je privatizacija Vupika gotova, da je Agrokor preuzeo tvrtku, a glavni uvjeti su bili ostanak 300 djelatnika barem 3 godine kao i daljnje ulaganje u tvrtku. Istaknuo je kako je zadovoljan namjerama Agrokora, jer su isplaćene zaostale plaće i plaćen zakup zemljišta koje je Vupik koristio.

Brza cesta Ilok – Lipovac je projektirana, vlasnički odnosi se rješavaju, a prezentacija aktivnosti će biti u ponedjeljak, no to nije jedina cesta koja će se raditi. Osim te ceste, radit će se i obilaznice Vinkovaca i Vukovara.

O natpisu rijeke Vuke brigu bi trebale voditi državne ceste, odnosno onih koji obilježavaju ceste, jer to nije nadležnost Županije. Župan se složio da treba pohraniti aktivnosti, i da javnost mora biti informirana o radu, te da on to svakako podržava. Rekao da se upravo s toga snimi film prigodom svakog Dana županije sa aktivnostima u protekloj godini, koji svi zainteresirani mogu dobiti.

Govoreći o Vinki, rekao je simbolično kako je to rak – rana našeg gospodarstva i da je značajna isto kao i Vupik. Kada se riješe jedni problemi dođu drugi, pa je tako sada aktualni problem sa Hypo bankom kojeg se nastoji riješiti. Slavonija Nova posluje pozitivno, zadovoljni smo njenim radom, imaju kvalitetne proizvode i trebaju tako nastaviti funkcionirati. Privatizacija slijedi, Agrokor je najavio da je zainteresiran, no vidjet ćemo što će biti, rekao je župan.

Što se košenja trave tiče, župan Galić je rekao kako je predmet još u obradi i kad se završi saznat ćemo svi pravu istinu. O pravnom zastupanju Županije župan je rekao kako g. Tomić zastupa Županiju duži niz godina, da je on zadovoljan suradnjom i da je uvjet za nastavak suradnje bio prebacivanje sjedišta u Vinkovce što je g. Tomić i učinio.

Govoreći o svom timu župan je izvijestio vijećnike kako ima 5 savjetnika, dva stalno zaposlena i tri vanjska i da nema namjeru širiti njihov broj. O detaljima će pismeno izvijestiti vijećnika.

O Spačvi je župan rekao kako ona predstavlja gospodarski problem, jer je i otpust djelatnika iz Spačve bio dosad najveći na prostoru naše županije. Postoji problem neplaćanja prema Hrvatskim šumama, no nada se da će se to uspjeti riješiti.

Ispis
Vrh