Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 4. Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika

  • 11. veljače 2010.
  • Ostalo

U Vinkovcima je održana 4. Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije na kojoj su razmatrane sljedeće teme:

1. Restruktuiranje Hrvatske pošte d.d.u Vukovarsko-srijemskoj županiji

2. Plan suradnje Agencije Hrast i jedinica lokalne samouprave

3. Imenovanje članova za Regionalno vijeće za tržište rada

4. Upoznavanje s konačnim prijedlogom Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Potpredsjednica Hrvatske pošte d.d. Sandra Horvat je objasnila proces restruktuiranja Hrvatske pošte koji će se odvijati sljedeće 4 godine u skladu s donešenim Strateškim planom.

Zvonimir Čordašić direktor Županijske agencije Hrast je pozvao sve jedinice lokalne samouprave na poslovnu suradnju u vezi pripreme i apliciranja projekata jedinica lokalne samouprave za EU fondove.

Nenad Jerković pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, obnovu i razvoj je zatražio od jedinica lokalne samouprave i uprave da sukladno članku 4. Poslovnika o radu Regionalnog vijeća za tržište rada Vukovarsko-srijemske županije imenuju ispred Koordinacije 2 predstavnika iz gradova i 2 predstavnika iz općina.

O Konačnom prijedlogu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te mišljenjima o samom zakonu pojedinih Saborskih odbora i Udruga gradova i općina je izvijestila Marijana Matanović, tajnica županije.

Ispis
Vrh