Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 3. sjednica Županijske skupštine

  • 21. rujna 2017.
  • Financije, Gospodarstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Održana 3. sjednica Županijske skupštine (1).jpg Održana 3. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 3. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 3. sjednica Županijske skupštine (2).jpg Održana 3. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 3. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 3. sjednica Županijske skupštine (3).jpg Održana 3. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 3. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
fullscreen Održana 3. sjednica Županijske skupštine (4).jpg Održana 3. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
Održana 3. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
fullscreen Održana 3. sjednica Županijske skupštine (5).jpg Održana 3. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
Održana 3. sjednica Županijske skupštine (5).jpg

U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 3. sjednica Županijske skupštine.

Nakon Izvješća Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata u mirovanje i verifikaciji mandata zamjeniku vijećnika, raspravljalo se po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god., koju se vijećnici nakon duge rasprave primili na znanje. Također je usvojen Izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I.-VI. mj. 2017. god.

O izvršenim ulaganjima u infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije u 2016. god. te o stanju gospodarstva izvijestio je g. Zdenko Podolar v. d. pročelnika UO za gospodarstvo i regionalni razvoj. Naglasio je kako je stanje bolje nego prije tri ili više godina, ali je i dalje vrlo složeno te je nužno pokrenuti nove investicijske cikluse, jačati konkurentnost, poticati inovativnost i dr., a sve sa ciljem da se izmjeni postojeća niskoakumulativna struktura gospodarstva u korist gospodarstva u kome će prevladavati djelatnost sa visokom stopom dodane vrijednosti. Oporavkom i razvojem gospodarstva stvorit će se pretpostavke za rješavanje gorućih i socijalnih problema u Županiji, od kojih su depopulacija i visoka stopa nezaposlenosti najznačajniji i najhitniji za rješavanje.

Vijećnici su usvojili Izvješće o radu i poslovanju Društva Vodoprivreda d. d. Vinkovci za 2016. god sa revidiranim godišnjim financijskim izvještajem za 2016. god. te izvješća o radu za 2016. g. zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija.

Usvojena i informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2016. god., te su date prethodne suglasnosti na statute i izmjene i dopune statuta osnovnih škola i srednjih škola.

Vijećnici Županijske skupštine dali su pozitivno mišljenje o imenovanju policijskog službenika Fabijana Kapulara na radno mjesto načelnika Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Na samom kraju sjednice, vijećnici su donijeli odluke o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine, nakon čega je uslijedio aktualni sat.

Ispis
Vrh