Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 25. sjednica Županijske skupštine

  • 20. veljače 2020.
  • Gospodarstvo, Priroda i zaštita okoliša, Turizam i kultura, Zdravstvo i socijalna skrb, Ostalo
fullscreen Održana 25. sjednica Županijske skupštine (1).jpg Održana 25. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 25. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 25. sjednica Županijske skupštine (2).jpg Održana 25. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 25. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 25. sjednica Županijske skupštine (3).jpg Održana 25. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 25. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
fullscreen Održana 25. sjednica Županijske skupštine (4).jpg Održana 25. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
Održana 25. sjednica Županijske skupštine (4).jpg

U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 25. sjednica Županijske skupštine.

Vijećnici su dali suglasnost za nabavu i financiranje opreme za potrebe Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana (endoskopskog stupa, laparoskopskog stupa, stupa za artoskopije, UZV aparata sa 4 sonde, te 3D RTG snimaone). Oprema je financirana iz decentraliziranih sredstava, a kako je istaknula ravnateljica dr. Vesna Bosanac pridonijet će daljnjem podizanju kvalitete zdravstvene zaštite ne samo građana Vukovara, nego i cijele županije.

Usvojen je Program javnih potreba u zdravstvu za 2020. godinu koje je prezentirao pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo David Vlajčić. Program obuhvaća aktivnosti iz područja zdravstva od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju, a njime se osigurava provedba mjera i aktivnosti koje nisu predmet ugovora s HZZO-om, te koordinacija s udrugama i ustanovama koje su svojim programima usmjerene na zdravlje građana.

Pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb dr.sc. Darko Dimić obrazložio je Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu. Istaknuo je kako iznos sredstava namijenjenih korisnicima za troškove ogrjeva iznosi 2,1 milijun kuna, odnosno 1.050,00 kuna po korisniku. Predviđeni broj korisnika je 2000, a ukoliko broj bude veći, navedeni iznos će biti podijeljen razmjerno broju korisnika.

Nadalje, vijećnici Županijske skupštine su usvojili Zaključak kojim se podržava donošenje odluke o izradi intervencijskog plana ili drugog prikladnog modela financiranja razvojnih aktivnosti za novu financijsku perspektivu, a kojom bi bilo obuhvaćeno cijelo područje bivše općine Vukovar. Prema riječima pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Zrinke Čobanković cilj donošenja ovakvoga plana je u prvome redu fizička, socijalna i gospodarska regeneracija navedenog područja.

Podržan je i Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu koji je obrazložila Marija Budimir, pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu.

Hrvoje Čuljak pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša obrazložio je izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017-2022 godine na području županije za 2017. i 2018. godinu, kao i Odluku o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2021. godine koje su vijećnici također usvojili. Kako je istaknuto, kvaliteta zraka na području županije je i dalje prve kategorije te je nužno daljnje djelovanje, kako bi se kvaliteta zadržala na vrhunskoj razini.

Za ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije ponovo je imenovan dosadašnji ravnatelj Nikola Križanac na mandatno razdoblje od četiri godine.

Na samom kraju, vijećnici su po prijedlogu gradskih i općinskih vijeća te uz dostavljena mišljenja predsjednika nadležnih sudova imenovali suce porotnike Općinskog suda u Vinkovcima i Općinskog suda u Vukovaru.

Ispis
Vrh