Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 24. sjednica Županijske skupštine

  • 30. prosinca 2019.
  • Financije, Ostalo, Promet i komunikacije, Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Održana 24. sjednica Županijske skupštine (1).jpg Održana 24. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 24. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 24. sjednica Županijske skupštine (2).jpg Održana 24. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 24. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 24. sjednica Županijske skupštine (3).jpg Održana 24. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 24. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
fullscreen Održana 24. sjednica Županijske skupštine (4).jpg Održana 24. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
Održana 24. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
fullscreen Održana 24. sjednica Županijske skupštine (5).jpg Održana 24. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
Održana 24. sjednica Županijske skupštine (5).jpg

U velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je 24. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine.

Na samome početku sjednice vijećnici su raspravljali o Prijedlogu III. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu kojega je obrazložila pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija Sandra Adžaga. Kako je istaknuto u samome izlaganju razlog donošenja III. izmjena jest u prvome redu tehničke naravi. Između ostalog, radi se o povećanju prihoda od poreza na dohodak, te povećanju prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, kao i ukidanju pozicije namijenjene zaduženjima s obzirom da Županija nije imala potrebu za istima u ovoj godini.

Nadalje, vijećnici su dali suglasnost i Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021.-2022. godinu, te Prijedlog Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu, koje je obrazložio ravnatelj ŽUC-a Željko Galić. Kako je istaknuo u izlaganju ŽUC će u okviru svojih mogućnosti nastaviti s izgradnjom i održavanjem županijskih prometnica. Ravnatelj je podsjetio na činjenicu da još uvijek nije realizirano 26 % planiranih prometnica u prvome redu zbog skromnih mogućnosti.

Vijećnici su usvojili i Plan zdravstvene zaštite Vukovarsko-srijemske županije kojeg je predstavio pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo David Vlajčić. Kako je istaknuto Plan je prepoznat kao strateški dokument Županije, te je ovo prvi puta da se isti i donosi. Cilj ovoga plana u prvome je redu provođenje zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije, a njime se određuju zadaće i ciljevi zdravstvene zaštite, prioritetna razvojna područja, kao i aktivnosti i nositelji ostvarivanja Plana.

Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za opće poslove Marko Dikonić. Razlog donošenja nove Odluke o ustrojstvu leži u pripajanju Ureda državne uprave Županiji.

Pročelnik Dikonić obrazložio je i Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom Agrotehnološki centar d.o.o. čiji je temeljni kapital 100.000,00 kn, a čije jednake udjele imaju Županija i Općina Cerna. Usvajanjem ove Odluke krenulo se u konkretizaciju realizacije jednog od strateških županijskih projekata koji za cilj ima očuvanje poljoprivredne proizvodnje te povezivanje „zelene“ i „plave“ Hrvatske kroz plasman lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

Ispis
Vrh