Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 2. sjednica Županijske skupštine

  • 15. srpnja 2021.
  • Ostalo
fullscreen Održana 2. sjednica Županijske skupštine (1).jpg Održana 2. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 2. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 2. sjednica Županijske skupštine (2).jpg Održana 2. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 2. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 2. sjednica Županijske skupštine (3).jpg Održana 2. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 2. sjednica Županijske skupštine (3).jpg

U Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima, održana je 2. sjednica novoga saziva Županijske skupštine Vukovarsko srijemske županije.

Najavljujući 2. sjednicu Županijske skupštine predstavnicima medija, župan Dekanić istaknuo je da će na dnevnom redu biti izvješća ustanova za proteklu, 2020. godinu. Riječ je o korisnicima županijskog proračuna o čijem poslovanju se prethodno informirao te je istaknuo: „Iza nas je teška COVID-19 godina te su nastali određeni proračunski manjkovi u poslovanju određenih proračunskih korisnika koje ćemo u okviru naših mogućnosti i ovlasti nastojati riješiti ali pri tome očekujemo i pomoć Vlade Republike Hrvatske i sredstva iz Europskih fondova. Prema sadašnjem modelu poslovanja bolnica u Hrvatskoj Opća županijska bolnica Vinkovci nije jedina koja se susreće sa financijskim problemima već je to slučaj i sa ostalim bolnicama u Hrvatskoj. Sa svim dionicima tražit ćemo određena rješenja kroz racionalizaciju poslovanja, a probleme dugovanja veledrogerijama ne možemo rješavati bez pomoći države. Ukupni dug županijske bolnice kreće se oko 60 milijuna kuna.“

Vijećnici su na početku zasjedanja jednoglasno usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu, koji je obrazložila Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija. Ukupni prihodi (uključujući i proračunske korisnike) iznosili su nešto više od 869 milijuna kuna, što je 84,77 % u odnosu na planirane prihode. Ukupni rashodi (uključujući proračunske korisnike) iznosili su nešto više od 944 milijuna kuna, što je 89,15 % u odnosu na planirane rashode.

Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu te Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. obrazložio je ravnatelj ŽUC-a Željko Galić.

Usvojeno je i Izvješće o radu i poslovanju Opće županijske bolnice Vinkovci za 2020. godinu koje je obrazložio ravnatelj dr. sc. Krunoslav Šporčić. Kako je istaknuto u izlaganju najveći i dugogodišnji problem je neusklađenost prihoda i rashoda, odnosno nemogućnost pokrića nastalih izdataka što se očituje kumuliranim manjkom prihoda. Situaciju je dodatno otežala i pandemija uzrokovana Koronavirusom.

Na dnevnom redu sjednice podnesena su i izvješća o radu Domova zdravlja Vinkovci, Vukovar i Županja  za 2020., koja su obrazložili Sanja Lončarević te ravnatelji Ante Lohinski i Luca Lešić. Unatoč teškoj situaciji u zdravstvu, Domovi zdravlja nisu zabilježeli značajnije gubitke, odnosno nastali gubici pokriveni su akumuliranom dobiti iz prijašnjih razdoblja.

Vijećnici su usvojili i Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu. Ravnateljica Kata Krešić istaknula je kako je gubitak koji je ostvaren, nastao je zbog nenaplaćenih potraživanja od strane bolnica, jer financijski problemi bolnica prelijevaju na gotovo sve zdravstvene subjekte.

Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu obrazložio je ravnatelj Mato Matić.

Na sjednici su usvojena izvješća za prethodnu godinu domova za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Vukovar i Ilok te centara za socijalnu skrb Vinkovci, Vukovar i Županja.

Vijećnici su također usvojili i Odluklu o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu te odluke o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine i to Odbora za Statut i Poslovnik, Odbora za financije i proračun, te Odbora za priznanja.

Tijekom aktualnog sata župan Damir Dekanić posebno se osvrnuo na rješavanje pitanja najezde komaraca, osobito u području uz Dunav i Savu te najavio skoru pomoć od Vlade Republike Hrvatske, a sukladno upućenoj zamolbi Vukovarsko-srijemske županije.

Na postavljeno pitanje vijećnice Ivane Radoš o broju zaposlenih djelatnika u Županiji i županijskim tvrtkama župan Dekanić obvezao se odgovor dostaviti pismenim putem.

Predsjednik Županijske skupštine Dražen Milinković je na kraju zasjedanja zahvalio svim vijećnicima na suradnji.

Ispis
Vrh