Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 2. sjednica Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije

  • 10. prosinca 2019.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

U Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije održana je 2. sjednica Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije s dnevnim redom: „Plan zdravstvene zaštite“.

Planom zdravstvene zaštite Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: Plan) u cilju provođenja zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije određuju se zadaće i ciljevi zdravstvene zaštite, prioritetna razvojna područja, te aktivnosti i nositelji ostvarivanja Plana.

Ovaj Plan dokument je koji usmjerava razvoj zdravstva na području Vukovarsko-srijemske županije i čini osnovu za donošenje važnih odluka u zdravstvu uključujući i odluke o rasporedu proračunskih sredstava u sektoru zdravstva. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti pred županije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave, postavljene su brojne obaveze i odgovornosti, ali isto tako i lokalna samouprava u suradnji sa Županijom treba u vlastitoj sredini prepoznavati zdravstvene prioritete, te osmišljavati i provoditi programe promicanja zdravlja, prevencije bolesti kao i razvoja specifičnih zdravstvenih kapaciteta (npr. zdravstveni i medicinski turizam) pri čemu je vrlo važan segment suradnja s organizacijama civilnog društva.

Nakon opsežne rasprave Savjet za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije dao je pozitivno mišljenje i suglasnost na prijedlog Plana zdravstvene zaštite Vukovarsko-srijemske županije izrađenog od strane Upravnog odjela za zdravstvo.

Prijedlog Plana zdravstvene zaštite Vukovarsko-srijemske županije dostaviti će se Županijskoj skupštini na daljnje postupanje.

Ispis
Vrh