Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održan sastanak Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije

  • 06. rujna 2021.
  • Ostalo
fullscreen Sastanak Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina VSŽ.jpg Sastanak Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina VSŽ.jpg
Sastanak Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina VSŽ.jpg

Danas je u Velikoj vijećnici  u zgradi Vukovarsko - srijemske županije u Vukovaru održan sastanak Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije.

Treba reći da na području naše županije djeluje pet županijskih manjinskih vijeća te tri predstavnika nacionalnih manjina koji su povezani putem navedene Koordinacije.

Na dnevnom redu našlo se nekoliko tema: obilježavanje Dana nacionalnih manjina, predstojeći popis stanovništva, aktivnosti na projektu "Dunav nas spaja" te analiza financijskih mogućnosti za poboljšanje rada Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Jednoglasno je usvojen prijedlog da se Dan nacionalnih manjina održi u Vukovaru, a da domaćin bude Vijeće mađarske nacionalne manjine. Ova manifestacija će se održati 26.09.2021. na centralnom gradskom trgu u Vukovaru u vremenu od 15:00 - 18:00 h.

Svaka manjina će na svom štandu predstaviti svoju nacionalnu kuhinju i gastro ponudu, a štandove ukrasiti na način da time prezentiraju svoju baštinu, kulturu i tradiciju.

Svaku nacionalnu manjinu predstavljati će jedan KUD koji će izvesti neku od koreografija katakterističnu za tu nacionalnu manjinu.

Biti će ovo prigoda da se pripadnici različitih nacionalnih manjina druže i još više povežu, ali i da svoju tradiciju, kulturu i običaje prezentiraju svim posjetiteljima ovog događaja.

Druga važna tema bila je nadolazeći popis stanovništva. Budući da pripadnici nacionalnih manjina brojna prava crpe iz svoga broja te da su manjine u svim državama podložne procesu asimilacije, dogovorena je zajednička medijska kampanja u kojoj će svi predstavnici nacionalnih manjina pozvati svoje sunarodnjake da se bez straha izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Zamjenik župana Srđan Jeremić, koji je zadužen za koordiniranje rada sa svim nacionalnim manjinama na području županije, obavijestio je nazočne o aktivnostima na realizaciji prekograničnog projekta "Dunav nas spaja", koji treba povezati sve pripadnike nacionalnih manjina sa područja naše županije, sa istim nacionalnim manjinama koje žive i djeluju na području AP Vojvodine.

U tom kontekstu, Jeremić je obavio razgovor s Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije te je s Vedranom Rimac koja je zadužena za ovaj projekt dogovorio sastanak s predstavnicima Fonda Europski poslovi Vlade AP Vojvodine, kako bi se sam projekt finalizirao i bio spreman za apliciranje prema dostupnim izvorima financiranja.

Zamjenik Jeremić je upoznao sve prisutne s pojedinim  fondovima i izvorima financiranja, koji podržavaju ovakve i slične projektne prijedloge.

Na kraju, predsjednici županijskih manjinskih vijeća i manjinski predstavnici upoznati su sa željom župana Damira Dekanića da se rebalansom županijskoga proračuna osigura nešto više sredstava za njihov rad do kraja tekuće godine.

Ispis
Vrh