Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021, za školske ustanove kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač

  • 18. veljače 2021.
  • Obrazovanje
fullscreen Odluka o izmjeni Odluke.jpg Odluka o izmjeni Odluke.jpg
Odluka o izmjeni Odluke.jpg

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju u Vukovarsko – srijemskoj županiji, a u skladu sa preporukama Stožera civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko – srijemske županije, donosi se Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021., za školske ustanove kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač, na način kako slijedi :

svi učenici osnovnih i srednjih škola kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač, nastavu će pohađati u školi, u skladu sa MODELOM A nastave.

Ova Odluka stupa na snagu 18. veljače 2021. godine, primjenjuje se od 22. veljače 2021., do izmjene i dopune iste.

Stupanjem na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021., za školske ustanove kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač, od 28. siječnja 2021.

Ispis
Vrh