Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Objavljen „Službeni vjesnik“ broj 20/10

  • 16. studenog 2010.
  • Ostalo

Objavljeni su slijedeći akti:

 

OPĆINA GRADIŠTE, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od 01.01.-30.06.2010.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01.01.-30.06.2010.

Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje polj. zemljišta u vlasništvu RH

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Gradište

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete

od elementarnih nepogoda

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje k.o. Gradište

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Gradište

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Općine Gradište

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Gradište

 

OPĆINA IVANKOVO, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivankovo, Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna od 01.01.2010 do 30.06.2010.

 

OPĆINA MARKUŠICA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj uvidu u Proračun i financijske izvještaje, Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva, Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Općine Markušica sa rokovima čuvanja

 

OPĆINA NEGOSLAVCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o izvršenju proračuna Općine Negoslavci za I-VI. 2010. godine, Zaključak, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

OPĆINA NEGOSLAVCI, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Negoslavci

 

OPĆINA PRIVLAKA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluku o donošenju ciljanih izmjena prostornog plana uređenja Općine Privlaka

 

OPĆINA TOVARNIK, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Općine Tovarnik

Ispis
Vrh