Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Objavljen „Službeni vjesnik“ broj 19/10

  • 27. listopada 2010.
  • Ostalo

Objavljeni su slijedeći akti:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE:

Statut Vukovarsko-srijemske županije, Poslovnik Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Ilok, Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Dom za starije i nemoćne osobe Ilok s Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Ilok na Vukovarsko-srijemsku županiju, Zaključak, Odluka o plaćama službenika i namještenika u  upravnim tijelima i službama  Vukovarsko-srijemske županije, Odluka o plaćama dužnosnika Vukovarsko-srijemske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije, Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Zaključak, Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Bršadin, Odluka o davanju suglasnosti na  Pravilnik o radu  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, Rješenje o imenovanju sudaca porotnika trgovačkog suda u Osijeku, I. Izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2010. godinu, Zaključak po Izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I-VI. mj. 2010. god.

GRAD ILOK, AKTI GRADONAČELNIKA: Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu nekretnina na području Grada Iloka. 

OPĆINA BOGDANOVCI, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Bogdanovci

OPĆINA IVANKOVO, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika

OPĆINA LOVAS, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: Pravilnik o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas, Odluka o visini osnovice za obračun plaće lokalnih službenika  i namještenika u Općini Lovas

OPĆINA ŠTITAR, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: Pravilnik o unutarnjem  redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar

 

Službeni vjesnik VSŽ možete pogledati ovdje.

Ispis
Vrh