Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Objavljen „Službeni vjesnik“ broj 15/10

  • 16. rujna 2010.
  • Ostalo

JLS koje su u broju 15/10 objavile akte:

OPĆINA IVANKOVO, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:  Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Ivankovo; Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača Općine Ivankovo, Odluka o osnovici i koeficijentu za naknadu zamjeniku općinskog načelnika, Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Prkovci, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

OPĆINA STARI JANKOVCI,  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Jankovci, Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Stari Jankovci, Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2010. - 30.6.2010. godine.

OPĆINA TORDINCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: Odluka o visini naknade Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika  Općine Tordinci, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tordinci, Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Tordinci, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Tordinci, Odluka o davanju u zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tordinci.

OPĆINA TRPINJA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: Rješenje o imenovanju Povjerenstva  za provođenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Trpinja, Odluka o izmjeni  Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Trpinja, Odluka o prihvaćanju Projekta unutarnje vode (podprojekt Sustav odvodnje Grada Vukovara).

OPĆINA VOĐINCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine  Vođinci.

Ispis
Vrh